KNAW

Onderzoek

KB Kennisbasis Onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB Kennisbasis Onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken
Looptijd 01 / 2000 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1324623

Samenvatting

Onder de kennisbasis valt al het onderzoek dat de basis legt voor kennis die over drie tot vijf jaar relevant is. Het KB onderzoek is ondergebracht in negen thema's. Per thema wordt expertise ontwikkeld waarmee ook op middellange termijn het beleid van EZ kan worden ondersteund en vragen van bedrijfsleven en andere maatschappelijke stakeholders op het vakterrein van EZ kunnen worden beantwoord.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr.ir. M.J. Kropff

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Interactieve tools voor kennisontwikkeling op referentie-informatiemodellen in een living lab setting
SEMAGROW
Remote Sensing & Ecosystems
ESBL's prevalentie vleeskuikens eerste week
Resilient Pork Production
Antibiotic usage as a pattern emerging from farmer and veterinarian decison making in animal health and production
CAS models for policy and decisions support
Methods for CAS focused on adaptive resistance management for Phytophthora under climate change in Nothern Netherlands
Regime shifts in production versus diversification
Regional water retention; policy design using dynamic ecological indicators
Systems biology Flowering
Genome wide breeding
Omics Biomarkers
Somatische embryogenese TTI-GG
Groeimodellering
Functionele interpretatie van metabolomics en transcriptomics data
Genomic breeding tools and databases
NanoNextNL: Ontwikkeling detectie methodiek voor risico inschatting
Sensors for Detection of Volatiles for Quality Monitoring
Geminiaturiseerde, multi-analiet en on-site diagnostische platforms
Gezonde Kas
QBOL/Q-detect
Representatie Bionano voor Agrofood
Trees4Future: Clearinghouse voor bosonderzoek
Interactieve Tools: Quick scan in INVALUABLE-project
Interactieve tools: mobiele toepassingen, quick scan tools en map tables
Transparante veehouderij PLF
Remote sensing for biodiversity: GNSS, EBONE, BIOSOS
Geautomatiseerd meta-data repository voor Wageningse modellen en data
Precisielandbouw
Stochastische modellen voor managementbeslissingen onder risicofactoren en onzekerheden
Agriconnect Data4Food
eFoodLab ? managing knowledge in food research
Digitale methoden voor visualisatie nano risico
KB-17 Nieuwe technologie├źn
KB-11 Mondiale voedselzekerheid
KB-16 Transitie & Innovatie
KB-15 Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief
KB-14 Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte
KB-13 Biobased Economy
Veerkracht productiedieren
Genomics for sustainable animal breeding
Intensive aquaculture production in a changing multi-stakeholder environment
Sensoren voor plaatsspecifiek gewasbehandeling - de stress- of gewasgezondheidsensor
KB-12 Duurzame landbouw
Cluster KB 11 Mondiale voedselzekerheid
KB-0 Kennisbasis algemeen
KB-10 Biobased economy
KB-09 Wetenschappelijke infrastructuur
KB-08 Diergezondheid
KB-07 Transitieprocessen
KB-06 Voedselveiligheid
KB-05 Plant en Dier voor de gezonde mens
KB-04 Duurzame landbouw
KB-03 Ketens & Logistiek
KB-02 Klimaatverandering
KB-01 Inrichting en gebruik groene en blauwe ruimte

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie