KNAW

Onderzoek

Biovar kennisverzameling

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Biovar kennisverzameling
Looptijd 12 / 2002 - 06 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324650

Samenvatting

Biovar is het landelijke demonstratieproject Biologische Varkenshouderij dat is opgezet door een aantal convenantpartijen en getrokken wordt door Biologica. PO-34 ondersteunt de informatie- en kennisverzameling van Biovar. Anders dan het project Bioveem wordt het project Biovar dus niet aangestuurd vanuit het programma PO-34 Biologische Veehouderij. PO- 34 draagt bij aan Biovar in de vorm van co-financiering voor één van de onderzoeksprojecten van de cluster Kennisverzameling. De cluster kennisverzameling stelt zich tot doel: Gedurende de looptijd van het project jaarlijks een actuele kostprijs voor de productie van biologisch varkensvlees te berekenen die de basis vormt voor ketenafspraken Kennis op te leveren met betrekking tot de speenproblematiek in zodanige vorm dat varkenshouders het welzijn, de gezondheid en de technische resultaten tijdens de biggenopfok periode kunnen verbeteren. Aan de 1e doelstelling wordt gewerkt door het LEI. Dit gaat buiten de PO-34 financiering om. Voor de 2e doelstelling zijn drie deelprojecten te onderscheiden, ieder getrokken door één van de kennisinstellingen. IMAG richt zich op het stalklimaat tijdens de opfok (b1), LBI op de relatie tussen gezondheid en voeding (b2) en het Praktijkonderzoek kijkt naar management en huisvesting (b3). De onderdelen b1 en b2 worden buiten de PO-34 programmafinanciering om uitgevoerd. Onderdeel b3 betreft een studie rond het gebruik van kraamopfokhokken. Dit onderdeel wordt gefinancierd vanuit PO-34 en het Biovar project (op 50-50 basis), en wordt in dit programmavoorstel verder uitgewerkt. Twee sociale stressoren die zorgen voor een terugval in de gezondheidsstatus van pas gespeende biologische biggen zijn het mengen van tomen en het verplaatsen na het spenen. Deze stressoren zorgen in combinatie met een verminderde eiwitkwaliteit in het voer mogelijk voor extra gezondheidsproblemen en uitval. Uit eerder onderzoek naar grote koppels gespeende biggen is gebleken dat het mengen van biggen voorafgaand aan het spenen de sociale vaardigheden kan verbeteren. Ook het niet verplaatsen (dus het gebruik van een kraamopfokhok) leidde bij gangbare biggen tot betere resultaten. Het vermijden van deze stressoren gedurende het spenen kan in de biologische houderij wellicht grotere voordelen hebben dan bij gangbare biggen. De vraag is of het mengen van de biggen vanaf twee weken voor het spenen en het niet verplaatsen van de biggen na het spenen een duidelijk voordeel oplevert voor de groei en de gezondheid. Het onderzoek wordt door het Praktijkonderzoek grotendeels in 2003 uitgevoerd op het praktijkcentrum Raalte. Het IMAG levert naar aanleiding van haar klimaatonderzoek op praktijkbedrijven een bijdrage aan de inrichting van de accommodatie. De afronding van het onderzoek (laatste ronde in biggenopfok en rapportage) zal vanwege de door verbouw vertraagde start plaatsvinden in 2004. De conclusies en aanbevelingen aan de praktijk worden verwoord in een onderzoeksrapport dat verschijnt voor juni 2004. De resultaten worden verwerkt in de geactualiseerde versie van het themaboek Biologische Varkenshouderij waaraan in de tweede helft van 2003 wordt begonnen door het Praktijkonderzoek. Het themaboek is geschreven onder regie van de Stichting Biologische Varkenshouderij te Gemert, en inmiddels is het beheer ervan overgenomen door Biovar. De resultaten worden verwerkt in cursussen en themadagen die in het kader van Biovar door PV en andere instellingen worden uitgevoerd. Deze activiteiten worden gefinancierd door Biovar.

Samenvatting (EN)

Biovar is the national demonstration project for the organic pig-farming sector. The goal of the project is to contribute to the structural upgrading of the sector.
Important activities are:
- Transfer of knowledge through study-clubs, theme days en orientation days.
- Organising of excursions at family businesses that are organised for demonstrations.
- Gathering of knowledge, such as calculations of expenses, research on housing and health, publicity, mostly by articles in professional journals and technical video s and project brochures.
Co-operating for Biovar are: Biologica (the Dutch umbrella organisation for organic agriculture), ASG, LEI, Agro Eco, Louis Bolk Institute, SBV, LTO and the partners of the convention Upgrading Organic Pig farming.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. H.A.M. Spoolder

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22400 Ecologie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie