KNAW

Research

Utilization of urine nitrogen on late grazing

Pagina-navigatie:


Update content


Title Utilization of urine nitrogen on late grazing
Period 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1324674

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Uit veldwerk met (kunst)urineplekken kwamen grote, niet geduide N-verliezen naar voren (tot 70% van toegediende dosis). Naar aanleiding daarvan startte in de nazomer van 2004 een nieuwe proef naar het lot van urine-N uit laat gedeponeerde kunsturine op zandgrond. In deze proef zijn in begin september, begin oktober en begin november 2004 urineplekken aangebracht op grondkolommen (Cranendonk en De Marke) en op proefveldjes (De Marke). Naast de nitraatuitspoeling worden ook gasvormige verliezen gemeten. In deze proef wordt gelabelde stikstof N15 gebruikt. In 2005 worden afrondende metingen verricht (opname in stoppels/wortels en uitspoeling) om nawerking uit seizoen 2004 te bepalen. Dataverwerking en rapportage over 2004 wordt in eerste helft 2005 afgerond. In 2005 start een herhaling van dezelfde proefopzet, evt. aangepast op basis van verworven inzicht en ervaring (meettechniek).
De proef wordt gezamenlijk uitgevoerd met programma 398-II (vanwaar financiering Alterra component).
In 2005 wordt de afrondende rapportage opgeleverd van de beweidingsproef Cranendonk, die dan twee jaar gelopen heeft, waarvan het laatste jaar met gesloten drains. In voorjaar 2005 worden nog nitraatbepalingen verricht.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- Rapport over experiment 2004/2005 wordt opgeleverd in 2005.
- Een wetenschappelijk artikel wordt beoogd bij afsluiting van het tweede experiment (2006).

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. W.J. Corre

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation