KNAW

Onderzoek

Jongeren met een PIJ-maatregel: risicofactoren, typologieën en recidive.

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Jongeren met een PIJ-maatregel: risicofactoren, typologieën en recidive.
Looptijd 09 / 2005 - 05 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1324851

Samenvatting

Ernstig criminele jongeren zijn verantwoordelijk voor een onevenredig groot deel van de jeugdcriminaliteit. Er is echter nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de risicofactoren die in deze specifieke groep een rol spelen. In dit onderzoek wordt meer licht geworpen op de kenmerken van deze jongeren en factoren die een rol spelen bij hun gedrag en bij herhaling hiervan (recidive). Als onderzoeksgroep is gekozen voor jongeren met een maatregel Plaatsing in een Jeugdinrichting (PIJ), de zwaarste maatregel voor jongeren in Nederland. Doel: 1. Het verkrijgen van meer kennis over kenmerken van jongeren met een PIJ-maatregel in Nederland, zowel van de hele groep als van eventuele subgroepen 2. Het verkrijgen van meer kennis over de rol van verschillende risicofactoren die samenhangen met het criminele gedrag van de jongeren en (ernst van) recidive. 3. Het verkrijgen van kennis over recidive en wat hiertoe leidt, bij welke jongeren.

Samenvatting (EN)

Juvenile delinquency is a serious problem for society. To prevent future criminal behavior, juvenile delinquents are placed in judicial institutions, whose treatment is intended to keep them from continuing their criminal careers after release. If recidivism could be predicted, treatment effect might be maximized. Although prediction of recidivism might be based on the specific characteristics that distinguish juvenile delinquents who desist from criminal behavior from those who reoffend, little is known about these specific characteristics. Apart from looking at general recidivism, its also important to consider the seriousness of recidivism, as this is also an indicator of treatment effect. Research questions: 1. What are the characteristics of serious juvenile delinquents in The Netherlands? Should they be considered as one group or do they consist of subgroups with different characteristics? 2. Which risk factors are associated with both general recidivism and seriousness of recidivism? 3. Which risk factors are associated with recidivism in different subgroups of serious juvenile delinquents?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41300 Straf (proces) recht en criminologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie