KNAW

Research

Development of a light delivery device for photodynamic therapy of nasopharyngeal cancer

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development of a light delivery device for photodynamic therapy of nasopharyngeal cancer
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1324903
Data Supplier Website EMC

Abstract

Research. Nasopharyngeal cancer is relatively rare in the western world, but represents a major health care problem in North Africa and Southeast Asia. The project aims to develop a light application device for Photodynamic Therapy (PDT) of cancer in the nasopharynx and demonstrate the feasibility of its use in clinical application. PDT would be excellently suitable for treatment of recurrent cancers after radiotherapy. A second field of application may lie in combining PDT with radiotherapy. Such a combination might enable treatment planning with more damage to the tumour and reduced side effects caused by radiation damage to vulnerable structures. The main problem for using PDT in this location is the delivery of the light to the tumour. This problem will be solved by using a light applicator that will be developed in this project; it will produce an even and reproducible light distribution and will shield sensitive areas that do not require treatment. The device will be equipped with fluence rate detection to enable in vivo dosimetry. In vivo dosimetry will help to reduce the inter-patient variations caused by inter-patient variations in optical properties and geometry, and will help to produce reproducible treatment results.
Utilisation: Extensive contacts have been established with Biolitec AG, a company that manufactures medical lasers and disposables for PDT. Biolitec AG contributes substantially to the project and, in return, claims first rights to the technology. We have extensive clinical contacts and collaboration in the field of treatment of nasopharyngeal cancer in North Africa and Souteast Asia. In case of success, we will use this network to initiate a worldwide clinical trial.
Onderzoek: Kanker van de nasopharynx is een weinig voorkomende ziekte in west Europa. In Noord Africa en Zuid-Oost Aziƫ vormt het echter een omvangrijk probleem voor de gezondheidszorg. Doel van dit project is het ontwikkelen van een lichtapplicator ten behoeve van Fotodynamische Therapie (PDT) van deze ziekte, en het demonstreren van dit systeem in klinisch gebruik. We verwachten dat PDT bij uitstek geschikt is voor het behandelen van deze aandoening, met name voor de behandeling van recidieven na radiotherapie. Daarnaast is de combinatie van PDT met radiotherapie een kansrijk toepassingsgebied. De combinatietherapie maakt behandelplannen mogelijk waarbij meer schade aan de tumor bereikt kan worden met minder bijwerkingen ten gevolge van stralingseffecten op normale kritische weefsels. Het belangrijkste probleem voor PDT wordt gevormd door moeilijke toegankelijkheid van de nasopharynx en de daarmee samenhangende problemen bij de belichting van de tumor. De lichtapplicator die we in dit project willen ontwikkelen lost dit probleem op; het produceert een gelijkmatige en reproduceerbare lichtverdeling en schermt tegelijkertijd kwetsbare gebieden af die niet behandeld dienen te worden. De applicator zal worden uitgerust met diffuse lichtsensoren waarmee in vivo lichtdosimetrie mogelijk wordt. In vivo lichtdosimetrie dient om de variaties tussen de patienten ten gevolge van verschillen in optische eigenschappen en geometrie te reduceren en zal er zo aan bijdragen meer reproduceerbare behandelresultaten te verkrijgen.
Utilisatie: Er bestaan vergaande contacten met Biolitec AG, een bedrijf dat medische lasers en toebehoren produceert voor PDT. Dit bedrijf levert een aanzienlijke bijdrage aan het project en wil daarvoor de eerste rechten op de technologie. We hebben een uitgebreid netwerk van klinische contacten betreffende de behandeling van kanker van de nasopharynx in Noord Africa en Zuid-Oost Aziƫ. Indien de uitkomst van het project succesvol is, zullen we proberen om een wereldwijde trial op te zetten via dit netwerk.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. P.C. Levendag
Project leader Dr. D.J. Robinson
Project leader Prof.dr.ir. H.J.C.M. Sterenborg

Related research (upper level)

Classification

D23120 Oncology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation