KNAW

Onderzoek

BO-03-007 Biobased economy

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-03-007 Biobased economy
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1324999

Samenvatting

Doel:
De inzet van biomassa als alternatief voor fossiele grondstoffen voor de productie van chemicaliƫn, materialen en producten en voor een duurzame energievoorziening wordt wel aangeduid als een biobased economy . Het thema omvat alle activiteiten die te maken hebben met de productie en het gebruik van groene grondstoffen voor de chemische en materialen industrie, de productie van biobrandstoffen en biogas en de inzet van biomassa voor warmte- en elektriciteitsopwekking. Ook de import van biomassa voor deze doeleinden valt eronder. Verder betreft het de hele keten van primaire productie tot uiteindelijk gebruik.

Maatschappelijke vragen rond dit brede, mondiale thema die voor LNV relevant zijn hebben betrekking op:

1. Mogelijkheden om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse agro-industrie te versterken (innovatie, afzet reststromen agrosector, aansluiting agrosector met chemie en energie)
2. Het duurzamer maken van de Nederlandse agro-industrie (MVO, reststromen duurzaam afzetten, innovatie)
3. Import van biomassa (duurzaamheid, certificering, biodiversiteit)
4. Productie van biomassa (teelt, bioraffinage, GLB en POP)
5. Mogelijkheden om de economie van het platteland te versterken (GLB/POP, regionale ontwikkeling)

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The central theme is the economic prospect of the Dutch agri-food complex. This cluster studies on the one hand national and international trends and their impact on the Dutch agribusiness. On the other hand it studies how government and the agribusiness can act best, given the trends and their expected impacts, from an economic point of view, given the typical Dutch situation.

Insight is needed in the possible impact of certain developments and in the possibilities to change the expected impact with policies. Is the goverment able to act and with which instruments? The research covers both policy preparation and policy implementation and it covers the whole production chain (from producer to consumer).

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.L. Bos

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie