KNAW

Research

Specific chromosomal imbalance in breast carcinomas as a marker for breast...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Specific chromosomal imbalance in breast carcinomas as a marker for breast cancer susceptibility
Period 01 / 2007 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1325125
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, en wordt jaarlijks bij ongeveer 12000 vrouwen vastgesteld. In ongeveer 3-5% van de families is er sprake van een erfelijke belasting in de vorm van een mutatie in een van de twee tot nu toe bekende borstkankergenen BRCA1 of BRCA2. In een groter percentage families (~15%) is er een duidelijke verhoogde kans op borstkanker, maar worden geen mutaties in BRCA1 of BRCA2 gevonden, en zijn andere nog onbekende genen betrokken (BRCAX genoemd). Pogingen om dit gen of deze genen te identificeren zijn tot nu toe niet succesvol gebleken. Een mogelijke verklaring is dat een klein aantal genen elk een klein aantal families veroorzaakt, dan wel dat in elke familie meerdere genen samen de predispositie veroorzaken (polygene ontstaanswijze). Dit project beoogt om deze heterogeniteit te minimaliseren door families te identificeren die een zelfde genetische predispositie hebben. Het uitgangspunt hiervoor is de observatie in eerdere studies, dat borsttumoren van BRCA1, en in mindere mate BRCA2 kiembaan mutatiedraagsters andere kenmerkende genetische veranderingen laten zien dan die van niet-mutatie draagsters (sporadische tumoren). Hiertoe worden de genetische veranderingen in de tumoren geanalyseerd met een micro-array techniek (aCGH: array comparative genomic hybridization). Onze eerste analyses van tumoren uit BRCAX families hebben laten zien dat deze groep inderdaad zeer heterogeen is, niet op BRCA1, BRCA2 noch op sporadische tumoren lijkt, en dat tumoren van patiĆ«nten uit dezelfde familie wel sterk op elkaar lijken. Dit laatste gegeven is een belangrijke constatering die past bij de hypothese dat tumoren met een gelijke predispositie een gelijk tumor CGH profiel laten zien. Deze eigenschap zal in deze studie gebruikt worden door specifiek families te selecteren waarvan meerdere tumoren beschikbaar zijn voor analyse. Per familie zal een familiespecifiek profiel worden bepaald (FIBS Family Intrinsic Bac Sets) en families met overeenkomstige profielen zullen worden samengevoegd. Op die homogene groep families zal vervolgens in bloed gekeken worden naar overeenkomstige markers (SNP array) om zo gebieden te vinden waarbinnen eventuele kandidaat borstkanker genen kunnen worden opgespoord. Mogelijk kan met deze nieuwe benadering (aCGH gebaseerde sub-classificatie van BRCAX tumoren gevolgd door koppelingsonderzoek) voor een sub-groep van de BRCAX families de genetische predispositie worden opgehelderd en een nieuw borstkanker gen worden geĆÆdentificeerd. Is dat niet het geval, dan zal deze studie extra bewijs leveren voor het veronderstelde polygene model.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. P. Devilee
Project leader Dr. P.M. Nederlof
Project leader Dr. S. Verhoef

Classification

D21400 Genetics
D23120 Oncology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation