KNAW

Research

Mechanism and manipulation of intrinsic unresponsiveness of leukemic stem...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mechanism and manipulation of intrinsic unresponsiveness of leukemic stem cells to immunotherapy
Period 01 / 2007 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1325174
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

Veel patiënten met leukemie reageren goed op behandeling met chemotherapie en in veel gevallen zijn er na behandeling geen leukemie cellen meer aantoonbaar in het bloed of beenmerg van de patiënt. Helaas komt in een aantal van de patiënten de ziekte na verloop van tijd terug. Meestal is dit dezelfde vorm van leukemie als de eerste keer en dit suggereert dat een deel van de leukemiecellen in staat is geweest om te ontsnappen aan de therapie. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek weten we dat chemotherapie vooral effectief is in het doden van cellen die zich actief aan het vermeerderen zijn en daarom kunnen leukemiecellen die op het moment van de chemotherapie niet actief zijn, ontsnappen aan de therapie. Het idee is dat deze cellen dan in een soort slapende staat verkeren. Dit proces van ongevoeligheid van cellen in rust verklaart ook waarom zelfs na behandeling met zeer hoge doseringen chemotherapie de schade aan de normale weefsels in de patiënt beperkt blijft tot de weefsels en celtypes die actief delen. Bij allogene stamceltransplantatie worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van de donor gebruikt om de bloedcelvorming in de patiënt na hoge doseringen chemotherapie te herstellen. Bepaalde afweercellen (T lymfocyten) van de donor zijn in staat om de achtergebleven (maligne) bloedcellen van de patiënt te herkennen en op te ruimen. Infusies van hoge doseringen donor T lymfocyten (DLI) zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de behandeling van patiënten waarbij de leukemie terugkomt ondanks de chemotherapie en allogene stamceltransplantatie. Helaas komt ook na deze vorm van behandelen in een aantal patiënten de ziekte terug, terwijl er wel een adequate afweerreactie tegen de bloedcellen van de patiënt is opgetreden. Het blijkt dat een deel van de leukemiecellen niet alleen in staat is om te ontsnappen aan chemotherapie maar ook aan de aanval door T lymfocyten. In recente experimenten in het laboratorium hebben wij gevonden dat het hoogstwaarschijnlijk dezelfde populatie van slapende leukemiecellen is die zowel chemotherapie als immunotherapie weerstaat. In dit project gaan wij in detail onderzoeken wat het mechanisme is waardoor deze slapende leukemiecellen de aanval door specifieke T lymfocyten kunnen weerstaan. Via een stapsgewijze aanpak zullen we kijken of deze fractie leukemiecellen wel herkend kan worden door de afweercellen maar alleen niet wordt gedood. We zullen bestuderen waarom sommige afweercellen de slapende leukemiecellen wel herkennen maar niet dood maken. Vervolgens zullen we een aantal stoffen uittesten die mogelijk de leukemie uit zijn slapende staat kunnen halen en dus weer gevoelig kunnen maken voor behandeling. Een belangrijk punt hierbij is dat we uit moeten zoeken hoe specifiek deze stoffen zijn om te voorkomen dat we de toxiciteit van de behandeling in de normale weefsels van de patiënt toe laten nemen. Het doel van dit project is om de effectiviteit van de behandeling van patiënten met leukemie met behulp van stamceltransplantatie en afweercel behandeling toe te laten nemen en te voorkomen dat de ziekte terugkomt.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. J.H.F. Falkenburg
Project leader Dr. I. Jedema

Classification

D21800 Immunology, serology
D23120 Oncology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation