KNAW

Research

Prediction of pharmacokinetic interactions between complementary,...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prediction of pharmacokinetic interactions between complementary, alternative medicines and (new) anticancer drugs
Period 01 / 2007 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1325182
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

DOELSTELLING Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre kruiden, supplementen en diëten (KSD) van invloed zijn op het effect en de bijwerkingen van antikanker geneesmiddelen (cytostatica). Het onderzoek moet uiteindelijk resulteren in richtlijnen voor het gebruik van KSD tijdens de behandeling van patiënten met antikanker geneesmiddelen. ACHTERGROND Het gebruik van KSD door kanker patiënten is de laatste jaren enorm toegenomen. Veel patiënten vertellen niet aan hun behandelend arts dat ze dergelijke KSD gebruiken. Deze KSD kunnen echter een interactie aangaan met cytostatica. Hierdoor bestaat de kans dat een patiënt te weinig cytostaticum in het lichaam krijgt, waardoor de therapie onvoldoende effectief is, of juist teveel, waardoor de kans op bijwerkingen sterk toeneemt. Een bekend voorbeeld is dat van Sint-Janskruid. Sint-Janskruid kan de blootstelling aan de werkzame component van het cytostaticum irinotecan wel met 42% verlagen, waardoor het middel veel minder effectief wordt. De belangrijkste oorzaak van interacties tussen KSD en geneesmiddelen is de remming of verhoging van cytochroom P450 enzymen (CYP) of geneesmiddelen transporters, zoals P-glycoproteine (Pgp). Veel antikanker geneesmiddelen worden door CYP enzymen omgezet in niet actieve verbindingen en door Pgp uit het lichaam getransporteerd. De remming van deze enzymen en transporters door KSD kan ervoor zorgen dat de hoeveelheid cytostaticum in het lichaam wordt verhoogd. Daarnaast kunnen sommige KSD, zoals Sint-Janskruid, er ook voor zorgen dat er juist meer van deze enzymen en transporters aanwezig zijn, zodat de cytostatica versneld worden afgebroken. Van de meeste KSD is echter nog niet bekend wat precies hun effect is op de CYP enzymen of transporters en in hoeverre de kruiden het effect en de bijwerkingen van antikanker geneesmiddelen beïnvloeden. WERKWIJZE Uit gegevens van het Nederlands Kanker Instituut en de literatuur wordt een selectie gemaakt van 15 KSD op basis van hoe vaak ze door kanker patiënten worden gebruikt en reeds bekende gegevens over hun effect op CYP enzymen of Pgp. In het laboratorium zullen testen worden uitgevoerd waarmee gekeken kan worden naar het effect van deze KSD, of hun actieve bestanddelen, op de werking van CYP enzymen en transporters. Daarbij wordt gekeken of deze enzymen of transporters geremd worden, of dat ze juist verhoogd of meer actief worden. De KSD waarvan in deze testen gevonden wordt dat ze een sterk effect hebben, zullen in patiënten worden getest. Hiervoor zullen, per KSD, ten minste 12 patiënten worden geselecteerd die in de eerste kuur de kruiden in combinatie met antikanker geneesmiddelen innemen en in een andere kuur de cytostatica zonder kruiden. De volgorde waarin dit gebeurt is willekeurig. Het gedrag van het geneesmiddelen met en zonder aanwezigheid van de kruiden zal dan met elkaar worden vergeleken. RELEVANTIE Verwacht wordt dat door dit onderzoek bekend wordt of KSD, of hun actieve bestanddelen, een effect kunnen hebben op het transport of de omzetting van antikanker geneesmiddelen in het lichaam. Uiteindelijk zal dit resulteren in adviezen voor patiënten die ervoor moeten zorgen dat bijwerkingen of een verminderd effect van antikanker geneesmiddelen, als gevolg van het gebruik van KSD, wordt voorkomen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. J.H. Beijnen
Project leader Dr.ir. I. Meijerman
Project leader Prof.dr. J.H.M. Schellens

Classification

D23120 Oncology
D23340 Biopharmacology, toxicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation