KNAW

Research

Painting on Commission: Contracts for Altarpieces in the nothern Netherlands 1450-1570

Pagina-navigatie:


Update content


Title Painting on Commission: Contracts for Altarpieces in the nothern Netherlands 1450-1570
Period 04 / 2007 - 01 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1325328
Data Supplier NWO

Abstract

Painting on Commission: Contracts for Altarpieces in the northern Netherlands 1450-1570, is the first study of surviving contracts between patrons and painters in the Northern regions. The written contract commissioning the production of an altarpiece, or another work of art, is usually the most important source underlying the genesis of the work of art. Covering altarpieces and contracts in a general context, the study addresses whether altarpieces can justifiably be seen as a distinct functional category, and how many altarpieces are likely to have been created in the region covered in this study. It also examines what an artist's contract consisted of, and in which ways it was comparable with other contracts. Furthermore, the study explores the contracts for the painted altarpieces in the northern Netherlands, examining in depth a number of specific examples of patronage. As the return of Jan van Scorel from Italy in 1524 is generally regarded as a turning point in painting 'north of the rivers', Scorel and his pupil Maerten van Heemskerck are central to this study. It will be demonstrated that there is a significant change in the relationship of both artists with their patrons - a relationship that was characteristic of the new artistic era brought by the Renaissance.

Abstract (NL)

De relatie tussen opdrachtgevers en schilders heeft gedurende de laatste decennia veel aandacht gekregen van (kunst)historici. Liesbeth Helmus deed onderzoek naar de bewaard gebleven contracten uit de Noordelijke Nederlanden. Altaarstukken behoorden in de vijftiende en zestiende eeuw tot de meest prestigieuze opdrachten. Vanwege de grote hoeveelheid geld die ermee was gemoeid, was het van groot belang dat de gemaakte afspraken werden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten zijn een belangrijke informatiebron over de ontstaansgeschiedenis van het geschilderde altaarstuk. Helmus onderzocht of het altaarstuk bruikbaar is als een te onderscheiden categorie voor een studie, en hoeveel altaarstukken er bij benadering zijn vervaardigd. Zij gaat in op de inhoud van het schilderscontract en in hoeverre deze vergelijkbaar is met andersoortige contracten. De Noord-Nederlandse contracten voor geschilderde altaarstukken vormen het hoofdonderwerp. Omdat de terugkeer van schilder Jan van Scorel uit Italiƫ in 1524 over het algemeen wordt gezien als een keerpunt in de schilderkunst ten noorden de grote rivieren, ligt de nadruk op hem en zijn leerling Maerten van Heemskerck. Helmus toont aan dat er een duidelijke verandering plaatsvindt in de relatie tussen kunstenaars en hun opdrachtgevers - een relatie die kenmerkend is voor het nieuwe artistieke tijdperk dat wordt ingeluid door de renaissance.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. E.J. Sluijter
Doctoral/PhD student Dr. L.M. Helmus

Classification

D34200 Middle Ages
D34300 Modern and contemporary history

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation