KNAW

Onderzoek

Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570
Looptijd 04 / 2007 - 01 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1325328
Leverancier gegevens NWO

Samenvatting

De relatie tussen opdrachtgevers en schilders heeft gedurende de laatste decennia veel aandacht gekregen van (kunst)historici. Liesbeth Helmus deed onderzoek naar de bewaard gebleven contracten uit de Noordelijke Nederlanden. Altaarstukken behoorden in de vijftiende en zestiende eeuw tot de meest prestigieuze opdrachten. Vanwege de grote hoeveelheid geld die ermee was gemoeid, was het van groot belang dat de gemaakte afspraken werden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten zijn een belangrijke informatiebron over de ontstaansgeschiedenis van het geschilderde altaarstuk. Helmus onderzocht of het altaarstuk bruikbaar is als een te onderscheiden categorie voor een studie, en hoeveel altaarstukken er bij benadering zijn vervaardigd. Zij gaat in op de inhoud van het schilderscontract en in hoeverre deze vergelijkbaar is met andersoortige contracten. De Noord-Nederlandse contracten voor geschilderde altaarstukken vormen het hoofdonderwerp. Omdat de terugkeer van schilder Jan van Scorel uit Italiƫ in 1524 over het algemeen wordt gezien als een keerpunt in de schilderkunst ten noorden de grote rivieren, ligt de nadruk op hem en zijn leerling Maerten van Heemskerck. Helmus toont aan dat er een duidelijke verandering plaatsvindt in de relatie tussen kunstenaars en hun opdrachtgevers - een relatie die kenmerkend is voor het nieuwe artistieke tijdperk dat wordt ingeluid door de renaissance.

Samenvatting (EN)

Painting on Commission: Contracts for Altarpieces in the northern Netherlands 1450-1570, is the first study of surviving contracts between patrons and painters in the Northern regions. The written contract commissioning the production of an altarpiece, or another work of art, is usually the most important source underlying the genesis of the work of art. Covering altarpieces and contracts in a general context, the study addresses whether altarpieces can justifiably be seen as a distinct functional category, and how many altarpieces are likely to have been created in the region covered in this study. It also examines what an artist's contract consisted of, and in which ways it was comparable with other contracts. Furthermore, the study explores the contracts for the painted altarpieces in the northern Netherlands, examining in depth a number of specific examples of patronage. As the return of Jan van Scorel from Italy in 1524 is generally regarded as a turning point in painting 'north of the rivers', Scorel and his pupil Maerten van Heemskerck are central to this study. It will be demonstrated that there is a significant change in the relationship of both artists with their patrons - a relationship that was characteristic of the new artistic era brought by the Renaissance.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D34200 Middeleeuwen
D34300 Moderne en contemporaine geschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie