KNAW

Research

Design of learning processes

Pagina-navigatie:


Update content


Title Design of learning processes
Period 01 / 2007 - unknown
Status Current
Research number OND1325507
Data Supplier KPC Groep

Abstract (NL)

In deze programmalijn gaat het om het realiseren van nieuwe leervormen, gericht op authentiek leren. We spreken van authentiek leren als het plaats vindt in een voor de lerende zinvolle, reële context en als zodanig aansluit op een behoefte om iets te leren, c.q. die behoefte op een vanzelfsprekende wijze opwekt. Het feit dat het gaat om reële contexten betekent dat het ook complete contexten moeten zijn, die doorgaans ook vrij complex zijn (dit in tegenstelling tot formeel leren waarin leersituaties vaak ontdaan zijn van allerlei kenmerken, met als gevolg dat ze minder gemakkelijk herkend worden als staande voor situaties die de lerende (van)zelf tegenkomt of kan tegenkomen). Om authentiek leren via leertaken tot stand te brengen of te faciliteren moeten deze taken inzichtelijk zijn vanuit de leefwereld van de lerende, aansluiten bij een persoonlijke interesse en realiteitswaarde hebben, dat wil zeggen: relevant zijn voor toepassingssituaties buiten de onmiddellijke school. Authentiek leren kent vier dimensies: - constructie van kennis in complete taaksituaties; - leefwereldnabijheid; - relevantie voor buitenschoolse situaties; - communicatie en samenwerking (interactie).

Related organisations

Secretariat KPC Group

Related people

Project leader J.C. van der Horst

Classification

D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation