KNAW

Onderzoek

Professionele organisatie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Professionele organisatie
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1325510
Leverancier gegevens KPC Groep

Samenvatting

Het onderwijs staat voor grote veranderingen. De door de overheid geïnitieerde grootschalige vernieuwingen hebben belangrijke consequenties voor de taakuitvoering van leraren en de organisatie van de school. Ook scholen zelf ondernemen voortdurend activiteiten ter verbetering van het onderwijs. Voor het realiseren van vernieuwingen is een belangrijke taak voor het management weggelegd. Het management moet de vernieuwingen inpassen in de ontwikkeling en de visie van de school. Daarnaast moet het management voldoende draagvlak creëren door te zorgen voor een goed besluitvormingsproces. Essentieel voor een goede implementatie is verder dat wordt aangesloten bij de beleving, kennis, vaardigheden en behoeften van leraren. Vanwege alle veranderingen in het onderwijs is het voor leraren nodig zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Het management kan hieraan bijdragen door de ontwikkeling van een goed scholingsbeleid en door mogelijkheden voor bijvoorbeeld teamgerichte nascholing, coaching en collegiale consultatie te creëren. Ook andere aspecten van personeelsbeleid zoals taakbeleid, zijn hierbij van groot belang. Naarmate scholen grotere eenheden vormen (samenwerkingsverbanden, scholengemeenschappen, ROC's) wordt het meer van belang dat de taken en verantwoordelijkheden van alle personeelsleden op elkaar zijn afgestemd.

Betrokken organisaties

Penvoerder KPC Groep

Betrokken personen

Projectleider J.C. van der Horst

Classificatie

D52000 Onderwijskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie