KNAW

Onderzoek

Randomized Prostate Cancer Screening Trial (ERSPC):complete follow-up,...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Randomized Prostate Cancer Screening Trial (ERSPC):complete follow-up, improve test characteristics, identify non-aggressive cancers
Looptijd 08 / 2006 - 07 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1325535
Leverancier gegevens Website KWF

Samenvatting

De Europese gerandomiseerde studie voor de vroege opsporing prostaatkanker (ERSPC) heeft tot doel aan te tonen of uit te sluiten dat vroege opsporing van prostaatkanker leidt tot een vermindering van de sterfte aan prostaatkanker. Deze studie vindt plaats in 8 Europese landen en wordt geleid vanuit Nederland (Rotterdam). In het kader van de studie zijn meer dan 42.000 Rotterdamse mannen na het geven van toestemming door het lot verdeeld in een groep waarbij wel maatregelen voor vroege opsporing worden genomen en een groep waarbij dat niet geschiedt. In het totaal nemen in 8 Europese landen meer dan 205.000 mannen evenredig verdeeld op deze twee armen deel aan de studie. De leeftijdsverdeling is 50 tot 75 jaar en varieert ietwat van land tot land. De studie is begonnen in 1993 en, wat betreft het Nederlandse gedeelte, wordt de afronding verwacht binnen de komende periode van 3 jaar. Een dermate grote studie is nodig omdat prostaatkanker relatief langzaam groeit, sommige landen overlijden met maar niet ten gevolge van prostaatkanker en omdat sommige mannen in de controle groep alsnog beslissen de opsporingstests te ondergaan. Voor de komende en hoogstwaarschijnlijk laatste 3 jaar van deze studie wordt een completering van de Nederlandse bijdrage verwacht. Het gaat hierbij met name om het identificeren en het definitief vaststellen van alle doodsoorzaken met name van de mannen waarbij prostaatkanker is gevonden. Hierbij is het belangrijk alle gegevens, niet alleen de sterfte maar ook de ziekteverschijnselen zorgvuldig in kaart te brengen. Zulke bevindingen zijn beslissend voor het vaststellen van de doodsoorzaak. Verder zal het gebruik van de screeningstests in de controle groep zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Dit is belangrijk voor het verrichten van een zogenoemde "secundaire analyse" waarbij voor dit probleem kan worden gecorrigeerd. In 2009 hebben de meeste mannen voor een periode van nagenoeg 10 jaar aan de studie deelgenomen. Indien de studie een vermindering van de sterfte bij de groep van mannen aantoont die vroege opsporingstests hebben ondergaan, zal opsporing van prostaatkanker in Nederland en andere landen van de wereld in de verschillende financieringspakketten moeten worden opgenomen. Anticiperend op deze situatie is het van zeer groot belang de opsporingstests zo efficiënt mogelijk te maken, dat wil zeggen de kankers in een vroegtijdig stadium te identificeren die een bedreiging voor de patiënt vormen en de tumoren die potentieel onschuldig zijn of niet op te sporen zijn of op een niet-agressieve en minder schadelijke wijze te behandelen zijn. Op dit moment is er binnen de studie maar ook bij toepassing van de tests daarbuiten sprake van een forse overdiagnose, dat wil zeggen dat er veel kankers worden gevonden waarvan de patiënt anders nooit had geweten en die ook geen bedreiging van zijn gezondheid zouden vormen. De opsporingstests zoals deze op dit moment beschikbaar zijn blijken onacceptabel voor toepassing bij de algemene bevolking. De lopende studie biedt een unieke gelegenheid de "tijgers" en "poezen" te scheiden. De continuering van screening van de nog steeds aan de studie medewerkende mannen zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De Rotterdamse bijdrage is de een na grootste op Europees niveau. De completering is essentieel voor het slagen van de Europese studie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. C.H. Bangma
Projectleider Prof.dr. F.H. Schröder

Classificatie

D23120 Kanker
D23370 Sociale geneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie