KNAW

Research

The shift of private and public space

Pagina-navigatie:


Update content


Title The shift of private and public space
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1325751
Data Supplier Website TILT

Abstract (NL)

In verscheidene opzichten zijn er verschuivingen zichtbaar tussen het private en het publieke domein, tussen wat zich in de publieke ruimte bevindt en wat in de private ruimte wordt afgeschermd. In de eerste plaats is onder invloed van ICT het publiek domein sterk onder druk komen te staan. Informatieobjecten die in de oude economie geen of weinig zelfstandige waarde vertegenwoordigden, zoals feitelijke gegevens, persoonsgegevens, genetische informatie en kale idee├źn, zijn in het ICT-tijdperk verhandelbare informatiegoederen geworden. Deze commodificering van informatie wordt op diverse terreinen van het recht weerspiegeld door toenemende exclusiviteits- en (quasi)eigendomsaanspraken [Van Klink, Prins & Witteveen 2001]. Tegelijkertijd zijn er tegengestelde bewegingen, zoals de open source movement, een mondiale beweging die streeft naar programmatuur waarvan de broncode vrij beschikbaar is. Een tweede ontwikkeling is de vervaging van het begrip publieke ruimte in een netwerkomgeving. Op het Internet bijvoorbeeld bestaan tal van meer en minder openbare deelruimten. Ook de ontwikkeling van ubiquitous computing op elke fysieke plaats toegang kunnen hebben tot het Internet en van ambient intelligence het overal afstemmen van de fysieke omgeving op de individuele persoon roept vragen op rond de traditionele, fysieke afgrenzing tussen publiek en privaat. Aangezien het in het recht veelvuldig en in diverse gedaanten het concept van openbaarheid hanteert, rijst de vraag wat de betekenis of de doeltreffendheid van het concept is of (nog) kan zijn in een netwerkomgeving, zoals het Internet [Van Klink, Prins & Witteveen 2001]. Een derde ontwikkeling is de toenemende afhankelijkheid van ICT, die leidt tot kwetsbaarheid van tal van maatschappelijke processen. In een mondiaal dorp waarin iedereen in beginsel met iedereen rechtsrelaties kan aanknopen, is betrouwbaarheid een sleutelwoord. Waar informatiebeveiliging van oudsher een zaak is die iedereen voor zich moet waarborgen, lijkt dat minder en minder een houdbare benadering. De verhouding tussen publieke en private verantwoordelijkheid bij informatiebeveiliging is mogelijk aan herijking toe. Dit roept vragen op rond bestaande vormen van juridische bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie, met aandacht voor de verantwoordelijkheid van diverse actoren [vgl. Koops & Van der Hof 2002]. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor de andere kant van de medaille: een teveel aan technische beveiliging (bijvoorbeeld van auteursrechtelijk relevante werken door Digital Rights Managementsystemen) kan ook belemmerend werken voor de uitoefening van rechten (zoals wettelijke beperkingen op het auteursrecht als het citaatrecht). Dit roept de vraag op of bepaalde vormen van informatiebeveiliging het private domein niet te zeer beveiligen ten koste van het publieke domein. Dit project onderzoekt aldus deze diverse aspecten van de afgrenzing tussen het private en het publieke domein.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.mr. S. van der Hof

Classification

D16100 Computer systems, architectures, networks
D41200 Private (procedural) law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation