KNAW

Research

Technologie as instrument for regulation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Technologie as instrument for regulation
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1325756
Data Supplier Website TILT

Abstract (NL)

Het recht werkt in de verschillende rechtsgebieden met kenbare gedragsnormen waarvan de totstandkoming in een democratische rechtsstaat onder democratische en rechterlijke controle staat. Er is echter een ontwikkeling gaande waarbij binnen ICT op het niveau van de software (juridische) normering wordt ingebouwd die (gedeeltelijk) in de plaats treedt van de traditionele normering van de rechtstaat. Voorbeelden hiervan zijn filtertechnieken en Digital Rights Management-systemen. Doelstelling van dit project is een overzicht te geven van deze ontwikkelingen, traditionele inzichten in regulering aan te passen aan deze nieuwe situatie en een kader te scheppen dat aangeeft hoe technologie als reguleringsinstrument (ook wel aangeduid als Code as Code [Lessig 1999; vgl. Reidenberg 1998]) in te passen is in de fundamentele normen die de rechtsstaat heeft ontwikkeld. Daarbij is ook aandacht voor andere vormen van technologiegerelateerde regulering, zoals normalisatie en certificatie.

Related organisations

Related people

Classification

D41500 Interdisciplinary branches of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation