KNAW

Research

Legitimacy and vitality of plural and hybride forms of governance

Pagina-navigatie:


Update content


Title Legitimacy and vitality of plural and hybride forms of governance
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1325758
Data Supplier Website TSPB

Abstract (NL)

Dit project beoogt een systematische en empirische inventarisatie van en een theoretische reflectie op hybride en meervoudige vormen van maatschappelijke dienstverlening. Hybride en meervoudige vormen van maatschappelijke dienstverlening (en ook governance) ontstaan door ontgrenzing (door vervaging van bijvoorbeeld domeingrenzen tussen publiek en privaat, van grenzen tussen profit en non-profit) en migratie van organisaties (een ziekenhuis dat zich voor een aantal activiteiten op de particuliere markt begeeft; een private onderneming die bepaalde publieke taken op zich neemt) binnen deze domeinen. Het project beoogt om op basis van een systematische empirische verkenning te komen tot een typologie van deze nieuwe vormen van maatschappelijk bestuur, en een op basis van theoretische reflectie gebaseerde evaluatie van hun legitimiteit. Daarbij zal er zowel aandacht zijn voor de meer input als de meer output gebaseerde criteria voor (democratische) legitimatie, als ook voor de vraag of de legitimatie van deze arrangementen zich meer op criteria van de laatste, dan op criteria van de eerste soort baseert.

Related organisations

Related people

Classification

D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation