KNAW

Research

Post-IC HC neonatology care since the adoption of the planning order on...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Post-IC HC neonatology care since the adoption of the planning order on special perinatological care
Period 01 / 2007 - 06 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1325825
Data Supplier Website Tranzo

Abstract (NL)

In Nederland is de zorg voor pasgeborenen met IC-behoefte vastgelegd in een planningsbesluit in artikel 18 van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. In het nieuwste planningsbesluit (2001) wordt aangegeven dat de opvang van alle pasgeborenen met behoefte voor intensive care plaatsvindt in één van de tien erkende perinatologische centra. In 1997 bleek dat maar liefst 18 % van alle pasgeborenen met IC-behoefte niet in de eigen regio de benodigde zorg kon ontvangen, een deel daarvan werd zelfs overgeplaatst naar het buitenland. Door nu de mogelijkheden voor de doorstroom (creëren van post-IC HC plaatsen) te vergroten kon de instroom worden geoptimaliseerd. In dit promotieonderzoek beogen we de effectiviteit en doelmatigheid van de post-IC HC zorg in de regio Zuidwest Nederland te onderzoeken en vast te stellen waar zich verbeterpunten bevinden. In de regio Zuidwest Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en Brabant) zijn inmiddels zevenentwintig post-IC HC plaatsen gerealiseerd. Vervolgstappen binnen het onderzoek: 1. De perinatologische zorg binnen Nederland. 2. Vergelijkend onderzoek naar de neonatale zorg in Europa. 3. Het ziekteverloop van de pasgeborenen van opname op de intensive care (direct post partum) tot ontslag van de post-IC HC. (academisch en perifeer) 4. De mate van tevredenheid van de ouders / verzorgers t.a.v. van de overplaatsing van IC naar post-IC HC.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G.P. Westert
Co-supervisor Dr.ir. B.R. Meijboom
Doctoral/PhD student J.M. Zegers-van Schaick

Classification

D23361 Neonatology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation