KNAW

Onderzoek

Identificatie van temperaments- en gedragskenmerken die voorspellend zijn...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Identificatie van temperaments- en gedragskenmerken die voorspellend zijn voor regelmatig cannabis gebruik tijdens de adolescentie
Looptijd 09 / 2004 - 03 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1326194
Leverancier gegevens Website Trails

Samenvatting

Uit onderzoek is gebleken dat op 17-jarige leeftijd 40% van de Nederlandse adolescenten wel eens cannabis gebruikt heeft. Ondanks het feit dat experimenteren met cannabis vaak gezien wordt als relatief onschuldig, verhoogd experimenteel gebruik het risico regelmatig te gaan gebruiken. Regelmatig gebruik wordt geassocieerd met depressieve-, angst- en psychotische stoornissen, met een verstoord denkvermogen en met problemen op het gebied van sociale contacten. Omdat cannabisgebruik vaak begint in de vroege adolescentie is het belangrijk rond deze leeftijd risicofactoren te identificeren. Het is reeds bekend dat adolescenten met gedragsproblemen, zoals hyperactief en antisociaal gedrag, vaker regelmatig cannabis gebruiken. Het is echter niet bekend of dergelijke gedragsproblematiek de beste voorspeller is van regelmatig cannabisgebruik, veel jongeren met deze problematiek zijn immers geen gebruikers. Persoonlijkheidskenmerken zoals impulsiviteit en sensation seeking (het opzoeken van nieuwe en spannende situaties), die vaak voorkomen bij jongeren met gedragsproblematiek, zijn wellicht betere voorspellers van regelmatig cannabisgebruik. Hanneke Creemers onderzoekt de voorspellende waarde van persoonlijkheids- en gedragskenmerken op regelmatig cannabisgebruik tijdens de adolescentie en vergelijkt deze. Tevens analyseert zij de onderlinge invloed tussen deze aspecten en risicofactoren gevormd door de omgeving. Omdat TRAILS de adolescenten blijft volgen in de tijd, is het mogelijk ontbrekende kennis over risicofactoren ten aanzien van cannabisgebruik gedurende de ontwikkeling van de adolescent aan het licht te brengen. Tevens biedt het bestuderen van meerdere risicofactoren en onderlinge verbanden de mogelijkheid nauwkeurigere voorspellingen te kunnen doen. Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van de TRAILS-data verkregen tijdens de eerste, tweede en derde meting. Ten tijde van de derde meting is de onderzoeksgroep 15-17 jaar. Risicofactoren (ook tijdens T1 en T2 onderzocht) en cannabisgebruik zullen dan bepaald worden aan de hand van vragenlijsten aan adolescenten, klasgenoten, leerkrachten en ouders. De verkregen kennis zal toegepast kunnen worden ter identificatie van adolescenten at-risk voor regelmatig cannabisgebruik, ter verbetering van preventie programma, en ter verdieping van het inzicht in ontwikkelingsmechanismen t.a.v. regelmatig cannabisgebruik tijdens de adolescentie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23340 Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
D23362 Kindergeneeskunde
D23370 Sociale geneeskunde
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie