KNAW

Research

Granzyme B-positive Tumor Infiltrating Lymphocytes and the sentinel gland

Pagina-navigatie:


Update content


Title Granzyme B-positive Tumor Infiltrating Lymphocytes and the sentinel gland
Period 01 / 2007 - unknown
Status Current
URL http://www.vumc.nl/afdelingen/heelkunde/Onderzoek/Chir_onc/360669/
Research number OND1326294
Data Supplier Website VUMC

Abstract (NL)

Het is meerdere malen aangetoond dat melanomen in staat zijn een immuunrespons op te wekken. Een mogelijke verklaring voor verschillen in overleving is dat bij patiënten met een lange ziektevrije overleving een immuunrespons voorkomt dat de tumor lymfogeen of hematogeen metastaseert. Het is bekend dat melanoomcellen in vivo effectief opgeruimd kunnen worden door CD8+ Granzyme B (GrB+) T-cellen en dat de aanwezigheid van GrB+ T-cellen in het primaire excisie preparaat correleert met een gunstig klinisch beloop na behandeling met een autologe tumorcelvaccinatie. In onze meest recente studie hebben we gekeken naar de relatie tussen de aanwezigheid van Tumor Infiltrating Lymfocytes (TIL s) in de primaire excisie preparaten van klinisch stadium II melanoompatiënten en hun overleving. Hieruit bleek dat de aanwezigheid van CD8+, CD4+ en GrB+ TIL s correleert met een betere overleving. Het huidige onderzoek is gericht op 40 patiënten met een maligne melanoom met een Breslow dikte van = 0.9 mm - = 4.0 mm (klinisch stadium I/II) waarvan 20 met positieve en 20 met negatieve schildwachtklieren. De primaire tumor zal wederom onderzocht worden op CD8+, CD4+ en GrB+ TIL s. Hiervoor zullen immunohistochemische kleuringen verricht worden op dit materiaal. Deze resultaten zullen in verband gebracht worden met ziektevrije en totale overleving.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. P.A.M. van Leeuwen
Project leader Prof.dr. S. Meijer
Project leader Dr. B.J.R. Sluijter

Classification

D21800 Immunology, serology
D23120 Oncology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation