KNAW

Onderzoek

Transmural care for hand eczema; a randomised controlled trial and...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Transmural care for hand eczema; a randomised controlled trial and cost-effectiveness evaluation
Looptijd 03 / 2007 - 03 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1326402
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

DOEL/VRAAGSTELLING: Is transmurale zorg voor handeczeem door een multidisciplinair centrum gericht op coördinatie, optimale instructie en behandeling kosten-effectief vergeleken met gebruikelijke zorg door de dermatoloog?STUDIEOPZET: Multicenter randomized controlled trialSTUDIEPOPULATIE: Patiënten met matig of ernstig chronisch handeczeemINTERVENTIE: Transmurale zorg bestaat uit multidisciplinaire zorg gecoördineerd door een casemanager: allergo-dermatologisch onderzoek, vermijden van relevante allergische and irriterende contact factoren zowel in het werk als bij activiteiten in het dagelijks leven door optimale (arbeids) hygiëne, counseling en optimaliseren van locale behandeling en huidzorg.UITKOMSTMATEN: Primaire uitkomstmaten: cumulatief verschil (area under the curve) in klinische ernst score bij follow-upSecundaire uitkomstmaten: klinische ernst score bij follow-up (maand 1, 3, 6 and 12), gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, globale beoordeling van onderzoeker en patiënt, kosten-effectiviteit op basis van verschil tussen beide interventies, verlies van werk, ziekteverzuim en productiviteitsverliesSAMPLE SIZE BEREKENING: We hebben 2 pilot-studies verricht. De power berekening is gebaseerd op the pilot in Nijmegen, die de grootste studie populatie vereist. Met een verwachte reductie in klinische scores van 50% in de eerste 6 maanden en 40% in de volgende 6 maanden in de interventie groep en 30% reductie in de gebruikelijke zorg groep, een 2-zijdig type 1 fout van 5% en een power van 80%, zijn 200 patiënten nodig (uitgaande van een a drop out ratio van 15%). Elk centrum zal 50 patiënten includeren.DATA ANALYSE: In de intention-to-treat en per protocol studiegroep, zal een co-variantie analyse worden verricht met de logarithme van de primaire en secundaire uitkomstmaten als afhankelijke variabele en de behandelgroep, logarithme van de baseline klinische score en de stratificatie factoren als onafhankelijke variabelen. In een exploratieve analyse zullen andere baseline covariaten toegevoegd worden aan het model.

Samenvatting (EN)

The primary objective of this study is to evaluate from a societal perspective the cost-effectiveness and cost-utility of transmural care for hand eczema by a multidisciplinary staffed specialised centre aiming at coordination of care. The multidisciplinary complexly organised care is coordinated by a case manager (occupational physician/physician assistant). The transmural coordinated and multidisciplinary care is compared to regular academic and non-academic dermatologist-led care The results of this study will help policy makers to decide whether: Transmural care in a multidisciplinary, specialised centre for hand eczema can be implemented in a cost-effective way Transmural care in specialised centres for hand eczema should be covered by health insurances RESEARCH QUESTIONS The main research question is: Is transmural coordinated care by a multidisciplinary staffed, specialised centre cost-effective on the cumulative difference in clinical severity scores of patients with chronic moderate and severe hand eczema as compared to dermatologist-led outpatient care? Secondary research questions are: What is the effectiveness of transmural coordinated care by a multidisciplinary staffed, specialised centre for patients with hand eczema on the (cumulative) difference in clinical severity scores of the hand eczema (ie., primary clinical outcome measure) What is the effectiveness of transmural coordinated care by a multidisciplinary staffed, specialised centre for patients with hand eczema on health-related quality of life (ie., secondary outcome measure) What is the difference in improvement between the intervention group and usual care group in investigator s and patient global assessment? What is the difference in health-related quality of life as assessed by generic and skin-specific scales? What is the difference in loss of labour days and productivity loss as assessed by a questionnaire? Does an incremental cost-effectiveness analysis show any differences between the participating centres (case manager clinical occupational physician vs physician assistant)?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23210 Huid- en geslachtsziekten, reumatologie, orthopedie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie