KNAW

Onderzoek

Levenskunstinterventies. Naar een systematische toetsing van effectiviteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Levenskunstinterventies. Naar een systematische toetsing van effectiviteit
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1326429
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich primair op de vraag of levenskunstinterventies een aantoonbaar effect hebben. Deze effectiviteitsvraag werken we als volgt uit: 1. Wat is het effect van de verschillende levenskunstinterventies op levenskunst, geluk, leefstijl en gezondheid van de deelnemers? 2. Verschillen de interventies in hun effectiviteit?3. Hebben de interventies een verschillend effect op de doelgroepen (ouderen en scholieren)?3. Beklijven de vastgestelde effecten?Het achterliggende doel van dit project is om in Nederland op dit terrein een inhoudelijke en methodologische traditie van effectonderzoek te vestigen zoals die eerder ook ontstaan is in de somatische gezondheidszorg en in de psychotherapie. Levenskunst bevordert het geluk en daarmee de gezondheid van mensen in periodes gekenmerkt door verandering en de noodzaak keuzes te maken. Interventies die levenskunst beogen te bevorderen veroveren de markt, maar hun effecten op levenskunst, geluk en gezondheid zijn nog niet aangetoond. Een wetenschappelijke traditie op dit onderzoeksterrein bestaat nog niet in Nederland. Voor praktijkwerkers betekent dit dat zij geen verantwoorde keuze kunnen maken uit het aanbod aan levenskunstinterventies.De voorgestelde studie bestaat uit drie deelonderzoeken die elk de effecten van een levenskunstinterventie proberen vast te stellen op levenskunst, geluk en gezondheid. Het gaat om drie interventies: het Levenskunstspel; de cursus Op weg naar de Gouden jaren, en Lessen in geluk. Doelgroepen van de eerste interventies zijn ouderen; de derde interventie is gericht op scholieren van middelbare scholen.De deelstudies betreffen pragmatische trials met controlegroepen, voor- en nametingen en een follow-up van 6 maanden. De trials sluiten nauw aan bij lopende trainingen van praktijkorganisaties. Het voorgestelde onderzoek zal resulteren in inhoudelijke wetenschappelijke en vakpublicaties, maar ook in een databank waarop toekomstig onderzoek kan voortbouwen. De wetenschappelijke innovatie betreft ook methodologische kwesties zoals het gebruik van een levenskunstvragenlijst en een internetgebaseerde dataverzamelingsmethode (Dagboek van Gisteren).

Betrokken organisaties

Penvoerder Capaciteitsgroep Sociologie (EUR)
Samenwerking Trimbos-instituut
Financier ZonMw

Betrokken personen

Projectleider Dr. C.H.M. Smits
Projectleider Prof.dr. R. Veenhoven

Classificatie

D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie