KNAW

Research

Plan indicator study and pilot implementation JGZ standard Secondary...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Plan indicator study and pilot implementation JGZ standard Secondary Prevention of Child Abuse
Period 09 / 2007 - 05 / 2010
Status Completed
Research number OND1326444
Data Supplier Website ZonMw

Abstract (NL)

IndicatorenstudieHet doel van de indicatorenstudie is het opstellen van indicatoren waarmee zichtbaar gemaakt kan worden hoe de toepassing van de standaard verloopt en wat de effecten van de standaard zijn. Bij de ontwikkeling van de indicatoren zullen de kritieke punten ofwel essentiële adviezen uit de standaard leidend zijn. Uiteindelijk kunnen deze indicatoren worden opgenomen in het Electronisch Kind Dossier.ProefimplementatieDoelen van de proefimplementatie zijn:- JGZ-professionals in de proefregio s kennen de standaard en krijgen een initiële scholing (waar nodig) zodat ze ermee kunnen werken; zij hebben de hiervoor benodigde kennis, attitude en vaardigheden.- JGZ-organisaties in de proefregio s zijn in staat de standaard in hun organisatie te implementeren en afspraken te maken met ketenpartners.- Vaststellen in hoeverre implementatieondersteuning substantieel effect heeft. De te beantwoorden vraag hierbij is: slagen de proefregio er beter in met de richtlijn te werken dan de controleregio s?- Vaststellen van de meerwaarde van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.Kort samengevat beoogt de proefimplementatie de volgende zes producten op te leveren: 1)Een handleiding voor een invoeringsstrategie op instellingsniveau2)Een scholingspakket voor de uitvoerenden en management/staf3)Best practices en functie- en competentieprofielen voor een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en/of implementatiecoördinator.4)De standaard (met samenvatting en stappenplan)5)Best practices bij ketenparticipatie6)Een evaluatierapport, waarin worden besproken: a. De resultaten van de proef- en controleregio s in de voor- en nameting. b. De resultaten van de proef- en controleregio s vergeleken met elkaar. c. Tijds- en kostenindicatie voor de implementatie van de richtlijn. d. Invloed mogelijk Centrum Jeugd en Gezin. e. Meerwaarde van de aandachtsfunctionaris. f. Aanbevelingen voor landelijke implementatie.Uiteindelijk doel van de proefimplementatie is het verkrijgen van kennis en know-how voor een daaropvolgende landelijke implementatie van de JGZ-standaard Secundaire Preventie Kindermishandeling. Dit zal aanbevelingen opleveren voor grootschalige, landelijke invoering. Op basis van een door NIZW Jeugd (nu: NJi) en TNO in 2006 uitgevoerde determinantenanalyse wordt hieronder een voorstel gedaan voor een indicatorenstudie en een proefimplementatie van de JGZ-standaard Secundaire Preventie Kindermishandeling. De uitvoering van dit project zal plaatsvinden van 1 september 2007 tot en met april 2009 (20 maanden).IndicatorenstudieAlvorens te starten met de proefimplementatie, zullen indicatoren opgesteld worden om de toepassing en de effecten van de standaard te kunnen monitoren. Hiertoe zal een set van maximaal 10 indicatoren worden opgesteld. De beroepsgroep van de JGZ zal nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en validering hiervan. Ten aanzien van de methodiek wordt gebruik gemaakt van het AIRE instrument. ProefimplementatieDe proefimplementatie vindt plaats in vier regio s. Hierbij wordt per regio ten minste de helft van de artsen, verpleegkundigen en gedragsdeskundigen van elke JGZ-organisatie betrokken, gedurende een half jaar. Ter evaluatie van de effecten van de proefimplementatie worden vier controleregio s benaderd.Doelen van dit implementatietraject zijn:- JGZ-professionals in de proefregio s kennen de standaard en krijgen een initiële scholing (waar nodig) zodat ze ermee kunnen werken; zij hebben de hiervoor benodigde kennis, attitude en vaardigheden.- JGZ-organisaties in de proefregio s zijn in staat de standaard in hun organisatie te implementeren en afspraken te maken met ketenpartners.- Vaststellen in hoeverre implementatieondersteuning substantieel effect heeft. De te beantwoorden vraag hierbij is: slagen de proefregio er beter in met de richtlijn te werken dan de controleregio s?- Vaststellen van de meerwaarde van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling.Het resultaat van de proefimplementatie zal de volgende zes producten omvatten:1)Een handleiding voor een invoeringsstrategie op instellingsniveau2)Een scholingspakket voor de uitvoerenden en management/staf3)Best practices en functie- en competentieprofielen voor een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en/of implementatiecoördinator.4)De standaard (met samenvatting en stappenplan)5)Best practices bij ketenparticipatie6)Een evaluatierapport, waarin worden besproken: a. De resultaten van de proef- en controleregio s in de voor- en nameting. b. De resultaten van de proef- en controleregio s vergeleken met elkaar. c. Tijds- en kostenindicatie voor de implementatie van de richtlijn. d. Invloed mogelijk Centrum Jeugd en Gezin. e. Meerwaarde van de aandachtsfunctionaris. f. Aanbevelingen voor landelijke implementatie.

Related organisations

Secretariat Netherlands Youth Institute (NJi)
Financier ZonMw
Collaboration TNO (TNO)

Related people

Project leader Drs. K. Kooijman

Classification

D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation