KNAW

Onderzoek

Effectonderzoek naar het integrale empowermentprogramma POWER voor allochtone jongeren

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Effectonderzoek naar het integrale empowermentprogramma POWER voor allochtone jongeren
Looptijd 01 / 2008 - 10 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1326447
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

De doelstelling van het project is nagaan of het empowermentprogramma POWER het risico op marginalisatie van allochtone jongeren (met een verhoogd risico) verminderd.De vraagstelling luidt: Hebben allochtone jongeren na het volgen van het empowermentprogramma significant minder probleemgedrag, betere copingvaardigheden, een sterkere gevoel van controle over eigen leven en is er een toename van maatschappelijk georiënteerde activiteiten zoals scholing, werk of vrijwilligerswerk; en blijft dit effect een half jaar later behouden? Allochtone jongeren lopen een verhoogt risico op marginalisatie en daarmee samenhangend probleemgedrag. Een veelgebruikte methodiek om het risico op marginalisatie en samenhangend probleemgedrag te verminderen is empowerment . Onderzoek laat zien dat empowerment interventies effect kunnen hebben op de sociale vaardigheden, het probleem gedrag en de attituden van jongeren. Hoewel deze resultaten veelbelovend zijn, is er nog onvoldoende kennis om al te spreken van een bewezen effectieve methodiek.In Nederland is het integrale empowermentprogramma POWER ontwikkeld aan de hand van een analyse van buitenlandse empowermentprogramma s. POWER is gericht op allochtone jongeren (12 -18 jaar) die dreigen te marginaliseren en heeft als doel het verminderen van probleemgedrag, het verbeteren van copingvaardigheden en controlebeleving en toename van maatschappelijk georiënteerde activiteiten zoals scholing, werk of vrijwilligerswerk. Op dit moment heeft POWER de status van veelbelovende interventie.In het voorgestelde project zal de effectiviteit van POWER door middel van een RCT worden onderzocht. De effecten van POWER zullen worden vergeleken met een wachtlijst controle groep. Bij de experimentele groep zal bovendien een follow-up meting na een half jaar worden afgenomen om na te gaan of eventuele effecten behouden blijven. Als uitkomstmaten worden meegenomen: probleemgedrag, copingvaardigheden, locus-of-control, en deelname aan maatschappelijk georiënteerde activiteiten zoals school en werk. Na afloop van het project zullen nieuwe inzichten in de materialen van POWER worden verwerkt.

Betrokken organisaties

Penvoerder Trimbos-instituut
Financier ZonMw

Betrokken personen

Projectleider Dr. S.A. Onrust

Classificatie

D54000 Pedagogiek

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie