KNAW

Onderzoek

Het effect van naasten op de behandelingsbeslissingen van patienten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het effect van naasten op de behandelingsbeslissingen van patienten
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1326461
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

Inzicht geven in de rol die naasten vervullen in de informatieverwerving, communicatie, keuzes en beslissingen van de patiënt. ONDERZOEKSVRAGENVraag 1: Wat is de rol van naasten...- in het besluitvormingsproces over de behandeling van longkankerpatiënten?- bij het verzamelen van informatie over de ziekte en de behandeling?- bij het faciliteren van het maken van keuzes door de patiënt?- bij het geven van steun?- welke functies vervullen naasten gedurende het ziekteproces?- is er sprake van een taakverdeling tussen de naaste en de patiënt, en tussen naasten onderling? Treden er verschuivingen in de tijd op in deze taakverdeling?Vraag 2: Wat zijn de perspectieven van patiënt, arts en naasten op de betrokkenheid van naasten in de besluitvorming?Vraag 3: Wat is volgens patiënt, arts en naasten het effect van de betrokkenheid van naasten? Naasten van patiënten hebben een grote, en groeiende, rol in de keuzes die de patiënt maakt. Ze beïnvloeden de gesprekken met hulpverleners, de beslissingen, en keuzes die gemaakt moeten worden. Daarnaast hebben naasten eigen behoeften, die in veel gevallen niet overeenkomen met de patiënt. Dit kan aan beide kanten spanning opleveren en maakt het ook voor hulpverleners moeilijk om gericht te interveniëren. In het onderhavige onderzoek wordt de rol van de naasten in meer detail onderzocht. Dit wordt gedaan door middel van een longitudinaal, kwalitatief onderzoek. De resultaten zullen worden vertaald in praktische implementatieprojecten gericht op zowel patiënten, naasten als hulpverleners.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. P.E. Postmus
Promovendus Drs. C. Linssen

Classificatie

D23120 Kanker

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie