KNAW

Onderzoek

Het oordeel van consumenten over de kwaliteit van diabeteszorg:...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het oordeel van consumenten over de kwaliteit van diabeteszorg: meetinstrumentontwikkeling CQ Index Diabetes Versie 3
Looptijd 02 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1326462
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

Het doel is om van de CQI Diabetes Versie 3 in één onderzoeksproject zowel de psychometrische eigenschappen te testen, als inzicht te krijgen in het discriminerend vermogen. Deze versie is opgesteld op basis van de bevindingen van het onderzoek van Rupp e.a. (2006) en aangepast aan het commentaar van zorgverzekeraars op de eerdere versie van de vragenlijst. Er zal extra aandacht worden besteed aan de vragenlijstonderdelen die betrekking hebben op de kwaliteit van de diabetescontroles en diabetesvoorlichting (leefregels e.d.) en op de uitkomstmaten (complicaties e.d.). Deze aspecten zijn namelijk niet aan bod gekomen in het onderzoek van Rupp e.a. (2006). De onderzoeksvragen luiden:1) Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de CQI Diabetes Versie 3 en hoe verhouden die zich tot de psychometrische eigenschappen van de CQI Diabetes Versie 2:a. Wat is de respons op de vragenlijst als geheel en op de individuele items in de vragenlijst?b. Wat is de onderlinge samenhang tussen de vragenlijstitems die de kwaliteit van zorg beogen te meten?c. In hoeverre kunnen de schalen die voor Versie 2 zijn geconstrueerd, ook worden teruggevonden in Versie 3?2) Wat is het discriminerend vermogen van de CQI Diabetes Versie 3 bij vergelijking van diabeteszorgnetwerken en van regio s ter grootte van een huisartsenkring:a. Verschillen de netwerken/regio s qua prestaties op het gebied van bereikbaarheid/ toegankelijkheid van de zorg?b. Verschillen de netwerken/regio s qua prestaties op het gebied van service en bejegening?c. Verschillen de netwerken/regio s qua prestaties op het gebied van kwaliteit van diabetescontroles en diabetesvoorlichting?d. Verschillen de netwerken/regio s qua prestaties op het gebied van diabetesspecifieke gezondheidsuitkomsten?Vraag 1, 2a en 2b zullen worden beantwoord door het NIVEL met advies van de Afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC. Vraag 2c en 2d zal worden onderzocht door de Afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC met advies van het NIVEL. Op initiatief van het Ministerie van VWS en het Fonds PGO is op 6 december 2006 het Centrum Klantervaring Zorg opgericht. De doelstelling van dit instituut is het op een gestandaardiseerde en wetenschappelijk gevalideerde manier meten van de ervaringen van zorggebruikers met betrekking tot de prestaties van (ketens van) zorgverleners en zorgverzekeraars. Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de zorggebruiker is een multi-dimensioneel begrip waaraan verschillende thema s en per thema verschillende kwaliteitsaspecten, bijvoorbeeld bejegening of informatievoorziening, worden onderscheiden (Hall & Dornan, 1988). Bij het meten van kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief is het belangrijk dat wordt gekeken naar wensen en verwachtingen van de zorggebruiker, naar hun feitelijke ervaringen en naar het belang dat aan kwaliteitsaspecten wordt toegekend (Zastovny et al., 1995; Sixma et al., 1998). Beide elementen - de multi-dimensionaliteit van het begrip kwaliteit van zorg en de relatie tussen verwachtingen, ervaringen en het belang van kwaliteitsaspecten komen terug in de Consumer Quality Index (CQ Index).De CQ Index heeft als doel systematisch consumentenervaringen met de zorg, in dit geval diabeteszorg, te verzamelen. In 2005 heeft de Afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC onderzoek gedaan naar het discriminerend vermogen van de Ervaringsvragenlijst Diabetes (=CQI Diabeteszorg Versie 2) (Rupp e.a. 2006). Uit dit onderzoek bleek dat, gezien de heterogene organisatievormen van de diabeteszorg, ervaringen binnen netwerken soms net zo verschillend waren als tussen netwerken. Aanbevolen werd om de meting pas te herhalen als diabetesnetwerken een duidelijkere netwerkstructuur hebben. Tevens resulteerde het onderzoek in aanbevelingen voor het verder inkorten van de vragenlijst. Doelstelling van het huidige onderzoek is om de eigenschappen te testen van de CQI Diabetes Versie 3. Deze versie is opgesteld op basis van de bevindingen van het onderzoek van Rupp e.a. (2006) en aangepast aan het commentaar van zorgverzekeraars op de eerdere versie van de vragenlijst. Het doel is om van de CQI Diabetes Versie 3 in één onderzoeksproject zowel de psychometrische eigenschappen te testen, als inzicht te krijgen in het discriminerend vermogen. De onderzoeksvragen die voortvloeien uit de doelstelling luiden:1) Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de CQI Diabetes Versie 3 en hoe verhouden die zich tot de psychometrische eigenschappen van de CQI Diabetes Versie 22) Wat is het discriminerend vermogen van de CQI Diabetes Versie 3 bij vergelijking van diabeteszorgnetwerken en van regio s ter grootte van een huisartsenkring.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. J.H. Stubbe
Projectleider Dr. A.H.M. Triemstra

Classificatie

D23370 Sociale geneeskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie