KNAW

Research

Evaluation of life style campaigns: feasible ideal

Pagina-navigatie:


Update content


Title Evaluation of life style campaigns: feasible ideal
Period 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1326508
Data Supplier Website ZonMw

Abstract (NL)

Op basis van recente rapportages van de Gezondheidsraad, overleg met de GBIs en interviews met (inter)nationale experts te komen tot aanbevelingen-op-maat aangaande onderzoeksdesigns in verschillende fasen van evaluatie van landelijke leefstijlcampagnes.Meer specifiek heeft dit project tot doel:1. Een nadere verkenning van de optimale onderzoeksdesigns voor grootschalige (landelijke) campagnes, rekening houdend met haalbaarheid en specifiek evaluatiedoel. Deze nadere verkenning zal nauw aansluiten bij het advies van de gezondheidsraad2. Een advies aangaande pretesten en pilottesten van interventiemateriaal dat in grootschalige (landelijke) campagnes gebruikt zal gaan worden ProbleemstellingIn Nederland wordt geĆÆnvesteerd in bevordering van gezond gedrag, aangezien ongezonde leefgewoonten een van de belangrijkste oorzaken is van vermijdbare ongezondheid. Dit gebeurt o.a. middels massamediale, vaak nationale campagnes.Dergelijke campagnes moeten worden geĆ«valueerd om (1) verantwoording af te leggen aan de opdrachtgevers, belastingbetalers en leden van de doelgroep, en (2) te leren voor toekomstige campagnes. Echter, het grootschalige en vaak nationale karakter maakt evaluatie met een methodologisch ideaal gerandomiseerd, gecontroleerd experimenteel design meestal onmogelijk. Recente rapportages van deskundigen in opdracht van ZonMW en de Gezondheidsraad wijzen een interrupted-time series design aan als het aangewezen onderzoeksontwerp voor effectevaluatie van nationale of anderszins grootschalige campagnes waarbij een controlegroep niet mogelijk is. Een dergelijk design vergt echter een grote inspanning in termen van budget, menskracht, planning en tijdsduur, middelen die vaak te beperkt aanwezig zijn. Gezondheidsbevorderingsinstituten (GBIs) hebben aangegeven dat dit design mede daarom niet (altijd) mogelijk of zelfs onwenselijk is. Daarnaast is de noodzaak van een dergelijk design wellicht afhankelijk van de doelstellingen van de evaluatie, de manier waarop de campagne is ontwikkeld en ge-pilottest, en de fase waarin de campagne zich bevindt. OnderzoeksvraagIn dit project wordt voorgesteld in navolging van de opdrachtbrief van de commissie Leefstijlcampagnes van ZonMW om nader te verkennen welke onderzoeksdesigns ideaal en praktisch toepasbaar zijn in de ontwikkeling en evaluatie van grootschalige massamediale campagnes, en welke statistische methoden bij de analyse van verkregen gegevens gebruikt kunnen worden. MethodenDeze verkenning wordt gestuurd door het RE-AIM raamwerk als theoretisch kader, en gebruik wordt gemaakt van desk-research, interviews met Nederlandse en internationale evaluatiedeskundigen, en interviews met vertegenwoordigers van de opdrachtgevers en GBIs.

Related organisations

Related people

Classification

D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation