KNAW

Research

National lifestyle campaigns 2003-2006

Pagina-navigatie:


Update content


Title National lifestyle campaigns 2003-2006
Period 04 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1326510
Data Supplier Website ZonMw

Abstract (NL)

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in:a. de mate waarin de aanbevelingen uit de rapporten Leefstijlcampagnes in Nederland en Plan de Campagne en uit het kwaliteitsdeterminantenmodel worden opgevolgd in de opzet en uitvoering van de leefstijlcampagnesb. de mate waarin het opvolgen van de aanbevelingen heeft geleid tot verbeteringen bij de opzet en uitvoering van de leefstijlcampagnes in de jaren 2003 t/m 2006.Op basis van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van de campagnes en de kwaliteitsdeterminanten.ONDERZOEKSVRAGENDe onderzoeksvragen kunnen als volgt worden geformuleerd:1. In hoeverre voldoen de plannen en voortgangsverslagen aan de aanbevelingen uit het rapport Leefstijlcampagnes in Nederland ?2. In hoeverre hebben de aanbevelingen uit het rapport Leefstijlcampagnes in Nederland geleid tot verbeteringen bij de opzet en uitvoering van de campagnes?3. In hoeverre voldoen de plannen en voortgangsverslagen aan de aanbevelingen uit het rapport Plan de campagne en aan het Kwaliteitsdeterminantenmodel ?4. Welke verbeteringen voor de kwaliteit van de opzet en uitvoering van de leefstijlcampagnes kunnen worden geadviseerd op basis van de inhoud van de plannen en voortgangsdocumenten?5. Welke verbeteringen in de Kwaliteitsdeterminanten van leefstijlcampagnes kunnen worden geadviseerd op basis van inhoud van de plannen en voortgangsdocumenten?

Related organisations

Secretariat Panteia
Financier ZonMw

Related people

Project leader Drs.ir. F.M. van Vree

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation