KNAW

Onderzoek

Palliatieve dagzorg: ontbrekende schakel in de zorg voor palliatieve...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Palliatieve dagzorg: ontbrekende schakel in de zorg voor palliatieve patiënten. Onderzoek naar de wenselijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van palliatieve dagzorg in Nederland
Looptijd 05 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1326730
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

In de palliatieve zorgketen ontbreekt in Nederland een aanbod van dagzorg voor thuiswonende terminale patiënten. Internationaal onderzoek geeft aan dat dagzorg bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven m.n. door het verminderen van psychosociale symptomen, het ontlasten van de sociale structuur en het voorkomen van opname in hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Het onderzoek is echter niet eenduidig als het gaat om de effectiviteit van organisatievorm en de geboden interventies. Interventies zijn veelal slecht beschreven en een evaluatie van de interventies, afzonderlijk en in samenhang, ontbreekt daarbij. Er is wel aandacht voor de ontwikkeling van meetinstrumenten voor kwaliteit van zorg maar de toepassing van de instrumenten bij de evaluatie van dagzorg heeft nog niet plaatsgevonden. In Nederland zijn in 2006 vijf pilot dagzorg projecten, die door Stichting Agora worden ondersteund, gestart. De opzet van de verschillende projecten is in belangrijke mate afhankelijk van de lokale omstandigheden en partners, de initiërende partij en de financieringswijze. Vertegenwoordigers van de pilot projecten hebben een projectgroep gevormd (zie: http://www.palliatief.nl/Werkgroepen/Palliatievedagzorg/tabid/2171/Default.aspx). Naast het delen van ervaringen gaat het in dit overleg ook over het bepalen van eenduidige uitkomstmaten die in alle vijf projecten gebruikt kunnen worden. Het voorliggende onderzoek bestudeert zowel het proces van implementatie van de vijf projecten als de uitkomsten voor de patiënten. De vijf pilot worden gedurende 2 jaar gevolgd. In het implementatieproces wordt m.n. gekeken naar factoren m.b.t. zorgverleners, sociale context en randvoorwaarden. Het onderzoek beoogt uitspraken te doen over de toegevoegde waarde van palliatieve dagzorg in Nederland waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gemeten kwaliteit, doelmatigeheid in relatie tot alternatieve zorgvormen en de wenselijkheid van dagzorg als onderdeel van de palliatieve zorgketen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.J.M. Finkenflugel

Classificatie

D24100 Verpleegkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie