KNAW

Research

Research programme patient safety and complex care (PSCC)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Research programme patient safety and complex care (PSCC)
Period 11 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1326776
Data Supplier Website NIVEL

Abstract (NL)

Oudere patiënten met heupfracturen vormen een kwetsbare groep binnen een complexe zorgketen. Door verschillende zorgverleners is tijdens onderzoek aangegeven dat deze patiëntengroep te lijden heeft onder inadequate zorg, onbedoelde gebeurtenissen en onnodige schade tijdens het zorgproces. Het doel van het onderzoeksprogramma is meer inzicht te verkrijgen in: 1) het voorkomen van onbedoelde gebeurtenissen en onnodige schade voor kwetsbare ouderen, zoals bijvoorbeeld patiënten met een heupfractuur; 2) momenten van suboptimale informatieoverdracht en communicatie tussen zorgverleners in ziekenhuizen, tussen ziekenhuizen en aanpalende zorgsectoren, en tussen zorgverleners en patiënten/mantelzorgers; 3) de effectiviteit van een interventieprogramma voor het verbeteren van de patiëntveiligheid.Het onderzoeksprogramma bestaat uit een hoofdstudie en drie interventiestudies. De hoofdstudie richt zich op de zorgketen van kwetsbare ouderen met een heupfractuur. De interventiestudies richten zich op: a) het verbeteren van de effectiviteit van de informatieoverdracht en communicatie tussen zorgverleners in het ziekenhuis door het implementeren van SBAR communicatie tools; b) het versterken van de rol van de patiënten en diens familie bij het voorkomen van fouten en onnodige schade door het implementeren van de patiënt veiligheidskaart; c) het verbeteren van het zorgproces na ontslag door het implementeren van bundles met bewezen aanbevelingen ter voorkoming van veel voorkomende complicaties. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen worden verschillende methoden gebruikt, namelijk het organiseren van bijeenkomsten met belanghebbenden, onderzoek van patiëntendossiers, surveys, het melden van incidenten en een interventieprogramma met drie geïntegreerde interventiestudies. Het programma zal bruikbare resultaten opleveren voor onderzoek, praktijk en beleid. Inzicht in de zwakke en sterke punten van de zorgketen maakt het mogelijk om het beleid hierop aan te passen. De instrumenten uit de interventiestudies kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een patiëntveiligheid managementsysteem.

Related organisations

Related people

Classification

D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics
D23363 Geriatrics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation