KNAW

Research

Experiences of insured persons with care and their health insurance: a a follow-up study

Pagina-navigatie:


Update content


Title Experiences of insured persons with care and their health insurance: a a follow-up study
Period 04 / 2006 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1326780
Data Supplier Website NIVEL

Abstract (NL)

In de keuzegids Zorgverzekeringen op www.kiesBeter.nl kunnen mensen zorgverzekeraars onder andere vergelijken wat betreft de dienstverlening. Bij het analyseren en rapporteren van deze gegevens is de in de Verenigde Staten ontwikkelde CAHPS-methode gevolgd. Het doel van het onderhavige project is om te kijken of de CAHPS-methode aangepast moet worden voor toepassing in de Nederlandse situatie. Daarom worden de gegevens die vorig jaar zijn verzameld voor www.kiesbeter.nl (Hendriks et al., 2005) nader geanalyseerd op mogelijke case mix adjusters en worden mogelijke alternatieve presentatiewijzen voor deze data bekeken. 1.Welke persoonsgebonden kenmerken van consumenten hebben in de Nederlandse situatie invloed op de gerapporteerde verzekerdenervaringen? 2.Welke alternatieven, naast de CAHPS-sterrensystematiek, zijn er voor het prubliceren van keuze-informatie over zorgverzekeraars op internet? Literatuurstudie naar presentatiewijzenSecundaire data-analyse van de kiesBeter data van 2005: variantie-analyses in SPSS om verschillen tussen subgroepen te bekijken; impact factor analyses in SPSS en multilevel analyses in MLWin om de invloed van kenmerken / adjustments op de ervaringen en ratings te bekijken. - Aanpassingen in de analyse en rapportage van gegevens over consumentenervaringen met zorgverzekeraars. - Internationaal wetenschappelijk artikel over de correctie voor persoonsgebonden kenmerken. - Notitie met suggestie voor het presenteren van keuze-informatie op internet, die in een vervolgstudie moet worden uitgetest onder consumenten.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.J.D.J.M. Rademakers

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation