KNAW

Onderzoek

Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DeVoc.GeneraleMissiven1610-1795
Onderzoeknummer OND1326909
Leverancier gegevens Website ING

Samenvatting

De generale missiven zijn de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie aan de Heren Zeventien een algemeen verslag gaven van het bedrijf in Azië en Zuid-Afrika. Tevens vatten zij de berichten samen die ze uit de vestigingen ontvangen hadden. Zo geven de brieven doorlopende informatie over de gebieden in West-, Zuid-, Zuidoost- en Oost-Azië, en in Zuid-Afrika waar de VOC gevestigd was. Bovendien ontsluit de reeks het zeer omvangrijke archief van de VOC in het Nationaal Archief te Den Haag. De in de opvatting van de bewerker voor onderzoek minder belangrijke passages en routinezaken zijn samengevat. De overige gedeelten worden integraal opgenomen. De reeks omvat thans dertien delen en bestrijkt de periode 1610-1761. Ten behoeve van het onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven over de VOC in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat online raadpleegbaar is.

Samenvatting (EN)

The general letters of the VOC consist of annual letters through which the Governor-General and Committees of the United East India Company sent a general report to the Gentlemen XVII (the 17-member board of the United East India Company) with details of the company s activities in Asia and South Africa. These letters also summarize messages that had been received from the company s different outposts. In this way, the letters provide a continuous flow of information about the territories in Asia, the Middle East and South Africa where the VOC was established. Moreover, the series unlocks the massive archive of the VOC which is kept at the National Archive in The Hague. Routine issues and excerpts that were not considered to be of any great scholarly relevance by the compiler have been summarised. Full text versions of all other documents have been included. The series currently consists of eleven volumes and covers the period 1610-1750.To facilitate research in the VOC s archives, an online general VOC glossary has been compiled based on separate glossaries (explanations of terms) that were published in the series Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. H.K. 's Jacob

Classificatie

D36400 Romaanse taal- en letterkunde
E13000 Ontwikkelingsstudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie