KNAW

Onderzoek

Analyse technische kokerview

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Analyse technische kokerview
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1327163

Samenvatting

Nagaan hoe systeeminnovatieve ambities kunnen worden waargemaakt in zeer heterogene consortia, die opereren binnen onderscheiden sociotechnische regimes. Onderzoek naar de waarde c.q. het belemmerende karakter van diversiteit in dergelijke consortia. Een vergelijkende studie wordt voorgesteld tussen twee technologische ontwikkelings¬≠projecten in de veehouderij, waarin in beide gevallen wordt samengewerkt met partners uit bedrijfsleven en kennisinstellingen, maar die van elkaar verschillen in de mate van diversiteit in het samenwerkingsverband in termen van structurerende sociotechnische regimes. Beide projecten worden geanalyseerd op basis van een beperkt aantal diepte-interviews, gecombineerd met data-analyse van centrale documenten. Interviews en analyse geschieden op basis van een vooraf op te stellen lijst met parameters, afkomstig van het theoretisch kader van enerzijds diversity management (http://www.idm- diversity.org/eng/dmanagement.html, en http://www.diversity-gesellschaft.de/) en anderzijds dat van het multi level perspectief. Op deze manier kan een onderscheid worden gemaakt tussen factoren op regimeniveau en op persoonlijk en organisationeel niveau. De analyse leidt tot een rapportage met tentatieve conclusies en voorstellen voor vervolgonderzoek. De verwachting is namelijk dat er dermate veel `confounding factors¬Ņ zullen zijn, dat definitieve conclusies binnen het bestaande budget niet te trekken zijn. De voorlopige conclusies zullen vervolgens worden teruggevoed aan de deelnemende partners in de beide projecten. In gesprek met de deelnemers zal de centrale vraagstelling van dit project ook door hen beantwoord worden: in hoeverre helpt onze diversiteit, of het gebrek daaraan, in het doorbreken van patroondenken en het volgen van lineaire technologische ontwikkelpaden, of vormt ze eerder een belemmering. Rapportage met voorlopige conclusies rondom kansen en belemmeringen van systeeminnovatief werken in heterogene samenwerkingsverbanden met mensen uit verschillende sociotechnische regimes Voorstellen voor verder onderzoek, in het kader van diversity management en/of MLP Verhoogd bewustzijn bij projectdeelnemers in twee veehouderij- projecten m.b.t. structurerend effect van regimes en het belang van aandacht voor diversiteitsmanagement.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The project aims to assess the chances and constraints that result from collaboration between actors from different sociotechnical regimes. It is hypothesized that heterogeneity may offer a chance for pattern breaking technological development by opening up the problem and solution space (the chances of diversity), while this heterogeneity may as well result in severe constraints and structurations as a consequence of perceived unmanageability of diversity. Since the importance of multisectoral collaboration and co-branding is increasing, there is a need for knowledge and know-how in managing diversity in such contexts. The study will have an exploratory character, comparing two R&D projects in animal husbandry that differ primarily in the collaboration model. Results will be published, and fed back to the projects participants

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. C. Lokhorst

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie