KNAW

Onderzoek

Kaart aquatische natuur

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kaart aquatische natuur
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1327189

Samenvatting

De kennis over de eisen van aquatische systemen (NDT, VHR), geografisch vastgelegd, is nog niet beschikbaar bij MNP. Daarom zijn de volgende 2 basisvragen gesteld: Maak een kaart van de aquatische natuur en haar eisen aan het watersysteem. Maak een kaart van de huidige toestand van het watersysteem in dezelfde termen als de natuur-eisen kaart.Om deze vragen te beantwoorden worden op termijn 3 fasen doorlopen:Fase   beleidskaart aquatische natuur kaart waterhuishoudkundige eisen kaart actuele waterhuishoudkundige toestand voor aquatische natuur in dezelfde termen als de eisen.Deze kaarten kunnen gebruikt worden om water- en natuurdoelen af te stemmen en ruimtelijk in te vullen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Drs. M.A.K. Bleeker
Onderzoeker Ing. J. Clement
Onderzoeker K. Didderen
Projectleider Prof.dr.ir. P.F.M. (Piet) Verdonschot

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie