KNAW

Research

Figures for agriculture and horticulture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Figures for agriculture and horticulture
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1327196

Abstract

There is need for a publication in which the key figures of the Dutch agricultural and horticultural sector, coming from all kinds of different sources, is combined in a handy format that can be used as a reference book on agricultural production. It contains information on the number of farms by size class and farmtype, number of animals, areas, production and prices.

Research objectives:
Provide the users (Ministry of Agriculture, Nature and Food safety (LNV)) a handy publication with key figures concerning the Dutch agricultural and horticultural sector.

Results and products:
Yearly publication: Land- en Tuinbouwcijfers and long time series on the website of LEI.

Abstract (NL)

Doel:
In opdracht van het Ministerie van LNV voorzien in de kennisbehoefte van de doelgroep en het beschikbaar maken van kerngegevens betreffende de Nederlandse land- en tuinbouw voor een groot publiek door middel van een jaarlijkse publicatie en de websites van het LEI en het CBS.

Werkwijze:

- overleg met CBS
- basisgegevens verzamelen
- basisgegevens bewerken en in tabellen zetten kopij naar CBS
- verwerken correcties en drukklaar maken publicatie
- updaten en beschikbaar maken van lange jaarreeksen
- website bijwerken
- beantwoorden van vragen n.a.v. publicatie en website

Start begin jaar, publicatie voor zomervakantie, er wordt niet gewacht op de laatste gegevens, gegevens die na de deadline beschikbaar komen worden in de publicatie van volgend jaar meegenomen. De publicatie kan als boekje blijven bestaan zo lang de oplage van de publicatie groot genoeg is en dus boven een bepaald minimum blijft. De drukkosten moeten dus minimaal gedekt zijn uit de verkoopopbrengsten.

Resultaten:
- Jaarlijkse publicatie.
- Lange reeksen met gegevens uit tabellen op Internet.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs.ing. A.D. Verhoog

Related research (upper level)

Classification

D11600 Probability theory, statistics
D16400 Information systems, databases
D18200 Plant production and animal production

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation