KNAW

Onderzoek

Praktijknetwerk Telen met Toekomst

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Praktijknetwerk Telen met Toekomst
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1327248

Samenvatting

Doel van het netwerk is het bevorderen van de toepassing van meer duurzame gewasbescherming en bemesting in de brede praktijk van de plantaardige sectoren In fruitteelt gaat het vooral over gewasbescherming; bemesting is hier minder een knelpunt. Doel van het project is het sterk verbreden van de toepassing van duurzame teeltmaatregelen in de Nederlandse land- en tuinbouw (open en bedekte teelten) op weg naar minder milieubelasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten vanuit het gewasbeschermings- en bemestingsonderzoek en de innovatieve kracht van de ondernemers. Om het doel te bereiken is intensieve samenwerking nodig, met zoveel mogelijk bedrijven en organisaties die invloed hebben op het denken en doen van agrarische ondernemers. Het Convenant Gewasbescherming, de LTO sectorplannen en het nieuwe mestbeleid vormen het kader voor het werk in Telen met toekomst. Het praktijknetwerk Telen met toekomst organiseert groepen praktijkbedrijven met hun relaties rond de ontwikkeling van meer duurzame productiesystemen (milieutechnisch, ecologisch en economisch) in de plantaardige sectoren.De activiteiten vallen in twee delen uiteen: enerzijds de intensieve begeleiding van ondernemers bij de uitvoering van de plannen op weg naar duurzame gewasbescherming en bemesting en anderzijds de communicatie met de brede praktijk en actoren om deze groepen heen. Momenteel zijn 37 groepen actief: 5 in de glastuinbouw, 1 in de champignonteelt en 31 in de open teelten. De groepen en deelnemers worden begeleid door een vast team van PPO/DLV bij de implementatie van geïntegreerde gewasbescherming en bemesting. Er wordt intensief samengewerkt met de deskundigen uit de LNV gewasbescherming en bemestingsprogramma¿s.Met ingang van 2007 is Telen met Toekomst als nieuw thema onder cluster Plantgezondheid geplaatst. Analyse en registratie van de bedrijfsvoering van de 28 kernbedrijven (één per groep) verdeeld. Jaarlijks overzicht van kansen en knelpunten bij toepassing ¿best practices¿ t.b.v. agendering beleid en onderzoek. Winterbijeenkomsten en zomerexcursies ter bespreking van resultaten. Vele uiteenlopende bijdrages aan communicatie met groepen ondernemers via de activiteiten van de ketenpartijen en adviesorganisaties en via artikelen in de vakpers. Versterkte dialoog met stakeholders. Website www.telenmettoekomst.nl  Elektronische nieuwsbrief.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description problem/question: The implementation of modern knowledge of more environmentally-friendly production methods in the field of crop protection and fertilization is proceeding too slow in relation to government targets and the state of the environmental quality. In the context of an agreement amongst the most important stakeholders concerning crop protection a network of farmers study-clubs is used to test and evaluate this modern knowledge (Best Practices) as a basis for a broader use in practice. The experiences of the farmers are communicated mainly through activities that are developed working together with the farmers¿ chain partners (industry, advisors, etc). Objectives: The objective of this network of farmers and their partners is to stimulate the application of more sustainable farming methods for crop protection and fertilization. Results & products: Chances and bottlenecks for introduction of best practices crop protection and fertilization. Numerous events for and with farmers around these best practices, articles, etc.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. F.G. Wijnands

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie