KNAW

Onderzoek

Obesity in Old Age, Criteria and Consequences

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Obesity in Old Age, Criteria and Consequences
Looptijd 09 / 2006 - 11 / 2011
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1327599
Leverancier gegevens Website EMGO

Samenvatting

Uit het promotieonderzoek van Noor Heim blijkt dat ouderen met een grotere middelomtrek vaker te maken hebben met pijn, mobiliteitsproblemen, artrose, incontinentie, hart- en vaatziekten en diabetes. Bovendien hebben ouderen die al lang overgewicht hebben een groter risico op fysieke beperkingen dan ouderen die pas op latere leeftijd overgewicht hebben ontwikkeld. Doordat het aantal ouderen stijgt en ook het percentage ouderen met overgewicht toeneemt, neemt het absolute aantal ouderen met overgewicht de laatste decennia explosief toe. Meestal wordt op basis van BMI en/of de middelomtrek vastgesteld of iemand overgewicht of obesitas heeft. Er zijn afkappunten vastgesteld waarboven het gewicht of de buikomvang van volwassenen ongezond hoog is. Het onderzoek van Heim richt zich speciaal op ouderen omdat het lichaam verandert met het ouder worden en er bovendien andere gezondheidsproblemen spelen dan bij volwassenen. Zij maakte voor het onderzoek gebruik van gegevens over gezondheid en functioneren die bij grote groepen ouderen boven de 70 jaar door middel van interviews zijn verzameld. Verder ontdekte Heim dat de genoemde gezondheidsproblemen weliswaar steeds vaker voorkomen naarmate de buikomvang toeneemt, maar dat de grenzen zoals die voor volwassenen gelden mogelijk te strikt zijn voor oudere vrouwen. Een verhoging van het afkappunt voor de middelomtrek van 88 naar 99 cm bij oudere vrouwen leidt tot een betere inschatting van de gezondheidsrisico s. Bij de mannen is het niet nodig een hoger afkappunt in te stellen. Vervolgonderzoek zal zich in de toekomst moeten richten op de bruikbaarheid van het nieuwe afkappunt voor de middelomtrek om oudere vrouwen te identificeren die baat kunnen hebben bij gewichtsverlies.

Samenvatting (EN)

OBJECTIVES. The prevalence of obesity in old age is increasing over time. Results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) among persons aged 55-64 years showed a dramatic increase in the prevalence of obesity from 9.5% to 18.4% in men and from 20.5% to 27.5% in women between 1992-1993 and 2002-2003. Age-related body composition changes may have serious complications for the interpretation of currently used indices to assess obesity. First, because of a decrease in body length in the elderly, both BMI and waist circumference may be overestimated. Secondly, the amount of lean body mass decreases with age, which causes older adults to have, on average, more fat than younger adults at any given BMI. Finally, waist circumference should be interpreted differently in elderly because of a redistribution of body fat from the extremities towards the abdomen. Because of these age-related changes in body composition there is a need to consider evidence for older persons when establishing standards for healthy weight. The aims of this project are to investigate: 1) if current indices and cut-off points to assess obesity are valid in old age; 2) criteria for optimal body weight / body composition for healthy aging; and 3) life-course factors that may contribute to (the development of) obesity in old age. METHODS. The research aims will be addressed using statistical analyses of existing data from (inter) national, prospective cohort studies conducted among older persons. Initially, longitudinal analyses of associations of health outcomes, including functional status, incident chronic disease and quality of life, with different indices of obesity will be assessed using the LASA data (n = 3107 at baseline).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D21700 Fysiologie
D23363 Geriatrie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie