KNAW

Onderzoek

Evaluatie Activerende Zorgtrajecten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Evaluatie Activerende Zorgtrajecten
Looptijd ? - 05 / 2009
Status Afgesloten
URL http://www.sozawe.rotterdam.nl/smartsite2138538.dws?Menu=2156216&MainMenu=2156216
Onderzoeknummer OND1327671
Leverancier gegevens Website SoZaWe Rotterdam

Samenvatting

Probleemstelling: Welke kenmerken hebben de deelnemers aan activerende zorgtrajecten in termen van maatschappelijke participatie en persoonlijke problematiek, welke dienstverlening wordt hen geboden binnen deze trajecten en welke resultaten boeken ze hiermee? Omschrijving: Dit project richt zich op 150 bijstandsklanten met meervoudige persoonlijke problemen die geacht worden een stap vooruit te kunnen zetten qua maatschappelijke participatie in betaald of onbetaald werk.In de trajecten worden activering en hulpverlening gecombineerd door de inzet van meerdere dienstverleners. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de klanten die hiermee bereikt worden, de trajecten die hen worden aangeboden en de resultaten die hiermee worden bereikt in termen van het oplossen van de problemen en een grotere maatschappelijke participatie. Methode en technieken: bestandsanalyses; interviews met uitvoerders; 30 casestudies bestaande uit interviews met klanten (2 maal) en de verantwoordelijke 'zorgcoaches'

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D60000 Sociale wetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie