KNAW

Onderzoek

Waarderingsregels in de Nederlandse Literatuurkritiek 1945-2005

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Waarderingsregels in de Nederlandse Literatuurkritiek 1945-2005
Looptijd 08 / 2007 - 12 / 2011
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1327852
Leverancier gegevens Website Onderzoekschool Literatuurwetenschap; Website RU

Samenvatting

In dit deelproject van het NWO programma The Best Intentions: Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005 staan de ontwikkelingen in het gebruik van argumentatie in de naoorlogse Nederlandse literaire kritiek centraal. In de eerste fase van het onderzoek wordt literair-historisch bronnenonderzoek gedaan naar kritieken in dag- en weekbladen in de periode 1945-2005, waarbij de nadruk ligt op het opsporen van metakritische passages (uitspraken van een recensent over de functie van de literaire kritiek en/of de kritische praktijk) en postulatieve passages (uitspraken van een recensent over zijn of haar beoordelingscriteria) in de recensies. In een tweede onderzoeksfase worden de ontwikkelingen en fluctuaties in de argumentatiestrategie├źn aan de hand van een zevental peiljaren geanalyseerd. Vragen die in deze fase centraal staan zijn: welke topics domineerden de kritische debatten en polemieken in dag- en weekbladen in de betreffende periode? Welke waarderingsregels speelden een rol? Welk fundament hadden deze waarderingsregels? Welke ontwikkelingen, verschuivingen of veranderingen zijn te zien in gebruikte argumenten, strategie├źn en fundamenten? Het project zal resulteren in een proefschrift, maar levert ook bouwstenen voor een hoger doel: een geschiedenis van de naoorlogse Nederlandse literaire kritiek.

Samenvatting (EN)

My subproject of the NWO program The Best Intentions: Literary Criticism in the Netherlands 1945-2005 focuses on the developments in the postwar Dutch literary criticism, as they emerge from the reviews themselves (i.e. not based upon their representation in other parts of the literary field). In a first phase of investigation the prose reviews that appeared in seven years (between 1945-2005) in five periodicals, will be collected and studied. The emphasis then lies on tracing metacritical phrases (which contain remarks about the position and function of literary criticism and/or its own critical practice) and postulative phrases (which contain poetical remarks or reflections upon critical standards). After that, developments and fluctuations in the application of value judgments will be analyzed: what topics dominated the critical debate and polemics in newspapers and weeklies in the period concerned? What rules of evaluation played an important part? Has for instance the criterion ''commitment all at once been an important standard in a particular period and was the same meant by it continuously throughout this period? What I like most about this project is the fact that the point of departure is a descriptive one, that enables us to test prevailing views on what we today consider the literary-historically important issues in a certain period for compatibility with what actually emerges from the historical sources.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie