KNAW

Research

Genetical genomics approaches for systems genetics

Pagina-navigatie:


Update content


Title Genetical genomics approaches for systems genetics
Period 01 / 2007 - 05 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1328024
Data Supplier Website NBIC

Abstract (NL)

Bruno Tesson deed onderzoek naar het vermogen van genetical genomics om de moleculaire interacties te ontrafelen die zorgen voor complexe fenotypes (zoals een bepaalde ziekte) en hoopt daarmee bij te dragen aan de grotere ambities binnen de systeemgenetica. Variatie in DNA-volgordes is de basis van fenotypische variatie. Het begrijpen van de mechanismes hoe deze variatie doorwerkt in weefsel, organen en organismes, is het doel van systeemgenetica. Genetical genomics gebruikt kwantitatieve methoden om de in de natuur aanwezige DNA-varianten te identificeren die ten grondslag liggen aan de variatie in mRNAs, eiwitten en metabolieten. De resultaten van Tessons onderzoek naar bloedcellen van muizen tonen aan dat effecten van DNA-variatie op genexpressie sterk beïnvloed worden door de cellulaire ontwikkelingsfase van dat moment, wat de noodzaak aantoont om rekening te houden met cellulaire ontwikkelingfases. Vervolgens nam Tesson de verschillende stappen in een genetical genomicsonderzoek onder de loep. Zo wordt door hem een nieuwe permutatiestrategie gepresenteerd, die bescherming biedt tegen het foutief interpreteren van eQTL hotspots. Verder introduceert Tesson een voor het analyseren van differentiële co-expressie, complementair aan klassieke differentiële expressieanalyse.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. R. Breitling
Supervisor Prof.dr. R.C. (Ritsert) Jansen
Doctoral/PhD student Dr. B.M. Tesson

Classification

D21100 Bioinformatics, biomathematics
D21400 Genetics
D22100 Microbiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation