KNAW

Research

Social Functions of emotions in Social Dilemmas

Pagina-navigatie:


Update content


Title Social Functions of emotions in Social Dilemmas
Period 09 / 2005 - 02 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1328088

Abstract (NL)

Emoties zijn belangrijke sociale hints. Ze maken of breken reputaties, zorgen ervoor dat individuele inspanningen goed gecoƶrdineerd worden en geven aan wanneer er maatregelen nodig zijn om klaplopers in het gareel te houden. Zonder emoties zou een samenleving gebaseerd op samenwerking dan ook een utopie zijn. Dat blijkt uit een serie laboratoriumstudies uit het promotieonderzoek van Wubben, waar proefpersonen de mogelijkheid kregen elkaar een relatief grote financiƫle gunst te doen door relatief weinig geld in elkaar te investeren. Door emoties te tonen kan iemand op een doorgaans heldere manier zijn intenties om wel of niet samen te werken kenbaar maken. Bijvoorbeeld tegenover een kennis, vriend, of collega die heeft verzuimd om iemand een wederdienst te verlenen toen hij of zij die goed kon gebruiken. Vaak is het in zulke situaties juist goed om teleurstelling te tonen. De ander zal dat niet snel persoonlijk opvatten en geneigd zijn alsnog hulp te bieden. Boosheid uiten roept vaak juist alleen maar irritatie op. Maar boosheid kan ook positieve effecten hebben. Het kan de reputatie van klaplopers flink naar beneden bij stellen. In dit opzicht is maatschappelijke verontwaardiging over graaigedrag dus zeker zinvol. Teleurstelling hierover uiten kan ook daarmee geef je eerder aan dat de persoon in kwestie het nog wel waard is om een tweede kans te krijgen. Ook in groepsverband kunnen emoties aangeven wie wel of geen klaploper is. Belangrijk daarbij is de invloed van degene die de emotie uit. Pas als die persoon succesvolle samenwerking echt kan blokkeren, zullen we geneigd zijn daar onze conclusies aan te verbinden. Interessant is ook dat zowel van personen die schuld ervaren, als van personen tegenover wie schuld wordt ervaren, verwacht wordt dat ze in de toekomst relatief veel zullen samenwerken. Mensen met zulke verwachtingen zullen daarom bereid zijn om zelf ook samen te werken, zelfs in uitdagende projecten.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. D. De Cremer
Supervisor Prof.dr. E. van Dijk
Doctoral/PhD student Dr. M.J.J. Wubben

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation