KNAW

Research

The edition of the registers of the counts of Holland 1299-1345

Pagina-navigatie:


Update content


Title The edition of the registers of the counts of Holland 1299-1345
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1328094
Data Supplier Website ING

Abstract (NL)

In het Nationaal Archief te Den Haag worden de registers bewaard die zijn opgemaakt in de eerste helft van de 14e eeuw in de kanselarij van de graven van Holland en Zeeland van het Henegouwse huis, dat regeerde van 1299 tot 1345. In deze registers zijn de door de graven uitgevaardigde oorkonden opgetekend, alsmede andere belangrijke teksten, zoals oorkonden van derden en lijsten van lenen. De registers zijn geografisch geordend: ieder register bestrijkt een bepaalde streek (bijvoorbeeld Kennemerland) of het gebied van een buitenlandse vorst (bijvoorbeeld Gelre). De teksten in de registers voor binnenlands gebruik zijn grotendeels in het Middelnederlands, die bestemd voor buitenlanders meestal in het Oudfrans of Latijn. Doel van het project is een ontsluiting van alle bewaard gebleven registers, te weten 22 banden, samen bijna 2000 dichtbeschreven pagina s. Alle teksten, zo n 3400 stuks, zullen worden uitgegeven, inclusief een volledige transcriptie; wanneer een tekst twee maal is overgeleverd sommige registers zijn kopieën van andere dan wordt de oudste versie gegeven en staan de variante lezingen van de jongere versie in de noten. Mogelijk zullen de registers tevens integraal worden afgebeeld. Via een zoekfunctie kan zowel direct in de transcripties worden gezocht als wel op verschillende categorieën, zoals oorkonder, destinataris (de ontvanger van de oorkonde), plaats van uitvaardiging, en andere in de tekst voorkomende namen en zaken; in die laatste categorieën kan worden gezocht in de genormaliseerde spelling (dus op molen in plaats van Middelnederlandse vormen als moelne of moelen ). Via deze editie zal voor de onderzoeker een groot deel van de grafelijke oorkonden uit de genoemde periode worden ontsloten. Dit is al lang een desideratum, want oorkonden zijn dan nog steeds onze belangrijkste bron van kennis. De enige bestaande uitgave van dit materiaal, deel II van het Groot Charterboek van Frans van Mieris (1754), voldoet niet meer aan de huidige wetenschappelijke maatstaven en bevat slechts een klein deel van de in de registers overgeleverde oorkonden. In deze stukken vinden we, naast een rijkdom aan gegevens over het grafelijk bestuur van Holland en Zeeland en de activiteiten van grafelijke ambtenaren aldaar, de baljuws en rentmeesters en ook de leden van de Raad en de kanselarij, een schat aan informatie op lokaal niveau.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. J.W.J. Burgers

Related research (upper level)

Classification

D34200 Middle Ages

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation