KNAW

Research

Morphodynamics of supercritical high-density turbidity currents

Pagina-navigatie:


Update content


Title Morphodynamics of supercritical high-density turbidity currents
Period 01 / 2007 - 02 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1328153
Data Supplier Website IVAU

Abstract (NL)

Aardwetenschapper Matthieu Cartigny heeft in zijn proefschrift onderzocht hoe voorspellingen gedaan kunnen worden over het soort en de variatie in duinpatronen en de bijbehorende afzettingen op de bodem van oceanen. Zulke voorspellingen zijn van groot belang voor het winnen van water, olie en gas die nu diep in de ondergrond liggen begraven. Zandige afzettingen in oceaanbekkens Sediment-watermengsels op de zeebodem stromen onder invloed van de zwaartekracht over onderzeese hellingen naar de diepere oceaan, zoals rivieren naar de zee stromen. De effecten van dergelijke troebelingsstromen zijn duidelijk zichtbaar op de zeebodem in de vorm van diep uitgesleten ravijnen aan de randen van continentale hellingen en uitgestrekte zandige afzettingen in de diepere delen van oceaanbekkens. Bijbehorende duinpatronen worden gevormd in de onderzeese ravijnen en op de overgang naar de meer vlakke oceaanbodem. Deze stromingen laten zich slecht bestuderen door hun ontoegankelijke locatie en grote snelheid tot wel 70 km/uur. In de studie van Cartigny worden verschillende methoden gecombineerd om dit soort stromingen te begrijpen. Op kleine schaal werd het gedrag en de afzettingen van troebelingsstromen bestudeerd in een stroomgoot. Daarna zijn de resultaten toegepast op de werkelijke schaal met theoretische en computermodellen. De resultaten laten zich goed vergelijken met afzettingen op de moderne oceaanbodem en ook met fossiele sedimenten die in het geologische verleden ooit op een oceaanbodem zijn gevormd en nu zijn terug te vinden in gebergten en in de ondergrond.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.L. de Boer
Supervisor Prof.dr.ir. L.C. van Rijn
Co-supervisor Dr. J.H. van den Berg
Co-supervisor Dr. G. (George) Postma
Doctoral/PhD student Dr. M.J.B. Cartigny

Classification

D15300 Physical geology
D15400 Petrology, mineralogy, sedimentology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation