KNAW

Research

The meaning of moving borders between public and private

Pagina-navigatie:


Update content


Title The meaning of moving borders between public and private
Period 01 / 2007 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1328158
Data Supplier Website NSOB

Abstract (NL)

De NSOB-denktank onderzoekt in samenwerking met bureau InAxis van het Ministerie van BZK de betekenis van de schuivende grenzen tussen publiek en privaat. Het onderzoek beschrijft een grote reeks praktijken waarin private partijen voorheen publieke taken op zich nemen en waar, soms onttrokken aan het zicht van media en politiek, vergaande en bijzonder innovatieve verbindingen van waarden en domeinen plaatsvinden. Het onderzoek concentreert zich op grensvervagingen in praktijken in de domeinen zorg, onderwijs en wonen. Het gaat echter ook in op prangende vragen over de rol van private equity in het publieke domein, de steeds wijdere en ondoorzichtige vertakkingen die door functiecombinaties en allianties ontstaan en de ontwikkeling van 'Seniorensteden' en 'gated communities' in Nederland. Doel van het onderzoek, dat de NSOB-denktank samen met InAxis uitvoert, is enerzijds het ontwikkelen van concepten om de grensvervagingen te begrijpen en anderzijds de betekenis ervan voor het openbaar bestuur te doorgronden.

Related organisations

Related people

Classification

D41200 Private (procedural) law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation