KNAW

Research

Out of balance. Implications of climate change for the ecological...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Out of balance. Implications of climate change for the ecological stoichiometry of harmful cyanobacteria
Period 01 / 2007 - 06 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1328307
Data Supplier Website UvA

Abstract (NL)

Door klimaatverandering neemt de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in het water toe. Daarnaast bevatten veel meren in Nederland al hoge concentraties meststoffen, zoals nitraat. Dedmer van de Waal toont met laboratoriumexperimenten aan dat verhoogde concentraties van CO2 en nitraat zorgen voor een hogere gifproductie van blauwalgen. De verklaring hiervoor is dat de chemische samenstelling van blauwalgen verandert. Dezelfde resultaten vond Van de Waal tijdens veldonderzoek op Nederlandse meren, waar blauwalgen uit meren met veel CO2 en stikstof de hoogste gifconcentraties laten zien. Echter, een hogere CO2-concentratie in het water beïnvloedt ook de concurrentiestrijd tussen giftige en niet-giftige blauwalgen. Uit experimenten bleek dat bij weinig CO2 de giftige blauwalgen winnen. Bij veel CO2 zijn de niet-giftige blauwalgen echter sterker. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze laboratoriumresultaten van toepassing zijn op de veldsituatie. Het ziet er dus naar uit dat klimaatverandering invloed heeft op zowel de gifproductie als de soortensamenstelling van blauwalgen. De giftige soorten worden minder concurrentiekrachtig, maar wel giftiger. Dit zal gevolgen hebben voor het aquatische ecosysteem, omdat algen aan de basis staan van het voedselweb. Bovendien kan het gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, met name gedurende warme zomers wanneer blauwalgen vaak de kop op steken in het zwemwater.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. E. van Donk
Supervisor Prof.dr. J. (Jef) Huisman
Doctoral/PhD student Dr. D.B. van de Waal

Classification

D15100 Geochemistry, geophysics
D22100 Microbiology
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation