KNAW

Research

An Eloquent Enigma. The drama of Jacobus Cornelis Lummenaeus à Marca (ca....

Pagina-navigatie:


Update content


Title An Eloquent Enigma. The drama of Jacobus Cornelis Lummenaeus à Marca (ca. 1580-ca.1628) and their contexts
Period 07 / 2007 - 11 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1328946
Data Supplier Website Huizinga Instituut

Abstract (NL)

Het zestiende- en zeventiende-eeuwse Latijnstalige toneel heeft niet alleen een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het toneel in de volkstaal; het is bovendien niet zelden een vormende en sturende factor geweest in de publieke opinie. Ron Gruijters richt zich voornamelijk op het laatstgenoemde. Hij bekeek op welke manier te bepalen is of een toneelstuk, direct of indirect, het publieke domein betrad. Als case study onderzocht Gruijters de tragedies van de relatief onbekende, Zuid-Nederlandse Benedictijn Jacobus Cornelius Lummenaeus à Marca (ca. 1580 - ca. 1628). Gruijters toont aan dat men voorzichtig moet zijn met grootse beweringen die alleen zijn gebaseerd op de veronderstelde thematische relevantie van Bijbelse toneelstukken van Lummenaeus à Marca. Tekst en dramatische structuur blijken belangrijke elementen te bevatten die, al samenwerkend, een geheel andere, niet mis te verstane uitwerking op het publiek konden hebben. Hoewel vaak verondersteld wordt dat het katholieke, Zuid-Nederlandse drama werd ingezet in de polemiek tegen de Noordelijke Protestanten, blijkt volgens Gruijters dat men misschien juist de nadruk legde op de versterking van de eigen positie, die in het begin van de zeventiende eeuw - na een lange periode van intens leed en oorlogsgeweld - met hernieuwde kracht door hoop en optimisme werd geschraagd.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J. Bloemendal
Doctoral/PhD student Dr. R.J. Gruijters

Classification

D34300 Modern and contemporary history
D35100 History of arts and architecture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation