KNAW

Onderzoek

An Eloquent Enigma. The drama of Jacobus Cornelis Lummenaeus à Marca (ca....

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel An Eloquent Enigma. The drama of Jacobus Cornelis Lummenaeus à Marca (ca. 1580-ca.1628) and their contexts
Looptijd 07 / 2007 - 11 / 2010
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1328946
Leverancier gegevens Website Huizinga Instituut

Samenvatting

Het zestiende- en zeventiende-eeuwse Latijnstalige toneel heeft niet alleen een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het toneel in de volkstaal; het is bovendien niet zelden een vormende en sturende factor geweest in de publieke opinie. Ron Gruijters richt zich voornamelijk op het laatstgenoemde. Hij bekeek op welke manier te bepalen is of een toneelstuk, direct of indirect, het publieke domein betrad. Als case study onderzocht Gruijters de tragedies van de relatief onbekende, Zuid-Nederlandse Benedictijn Jacobus Cornelius Lummenaeus à Marca (ca. 1580 - ca. 1628). Gruijters toont aan dat men voorzichtig moet zijn met grootse beweringen die alleen zijn gebaseerd op de veronderstelde thematische relevantie van Bijbelse toneelstukken van Lummenaeus à Marca. Tekst en dramatische structuur blijken belangrijke elementen te bevatten die, al samenwerkend, een geheel andere, niet mis te verstane uitwerking op het publiek konden hebben. Hoewel vaak verondersteld wordt dat het katholieke, Zuid-Nederlandse drama werd ingezet in de polemiek tegen de Noordelijke Protestanten, blijkt volgens Gruijters dat men misschien juist de nadruk legde op de versterking van de eigen positie, die in het begin van de zeventiende eeuw - na een lange periode van intens leed en oorlogsgeweld - met hernieuwde kracht door hoop en optimisme werd geschraagd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D34300 Moderne en contemporaine geschiedenis
D35100 Kunst- en architectuurgeschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie