KNAW

Research

The Nature of Nurture: The role of gene-environment interplay in the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Nature of Nurture: The role of gene-environment interplay in the development of intelligence
Period 04 / 2007 - 01 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1329013
Data Supplier Website IOPS

Abstract

Van der Maas, Dolan, Grasman, Wicherts, Huizenga & Raijmakers (2006) proposed a new theory of general intelligence based on the idea of mutualistic interactions during development between the cognitive processes underlying intelligence. They showed that such interactions lead to a positive manifold of correlations between scores on cognitive tasks. This theory is an important alternative for the standard g theory (Jensen, 1998), which conceptualized g as a single latent dimension. The aim of this project is to further investigate the mutualism model. Topics are: model extension, model equivalence, evidence from experimental data, and evidence from longitudinal correlational data.

Abstract (NL)

Mensen verschillen onderling in intelligentie. Deze verschillen worden sterk genetisch beĆÆnvloed: er wordt geschat dat tot tachtig procent van de variatie kan worden toegeschreven aan verschillen in genen. Toch betekent dat niet dat intelligentie vrijwel vaststaat vanaf de geboorte, zo stelt Kees-Jan Kan. Uit zijn onderzoek blijkt dat hoe meer educatieve en culturele aspecten meespelen bij het maken van een intelligentietest, hoe belangrijker de genen zijn voor het verklaren van onderlinge verschillen tussen testscores. Zo zijn de erfelijkheidsschattingen voor duidelijk aangeleerde vaardigheden zoals woordenschat en algemene kennis de hoogste van alle vaardigheden gemeten in een verzameling van intelligentietests. Met traditionele intelligentietheorieĆ«n waarin intelligentie wordt opgevat als een biologische eigenschap kan dit resultaat niet verklaard worden. Kan ontwikkelde daarom een nieuw model, waarbij genetische en omgevingsinvloeden dynamisch interacteren. Zijn bevindingen hebben belangrijke implicaties voor onderzoek naar (bijvoorbeeld raciale) groepsverschillen in intelligentietestscores en voor de zoektocht naar genen voor intelligentie .

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. H.L.J. van der Maas
Project leader Prof.dr. C.V. Dolan
Doctoral/PhD student Dr. K.J. Kan

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation