KNAW

Research

Analysys airco greenhouse on freesia

Pagina-navigatie:


Update content


Title Analysys airco greenhouse on freesia
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/4315
Research number OND1329424
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In kaart brengen van de effecten van het airco-kasprincipe ten opzichte van een standaard klimaat bij freesia op productie en kwaliteit. Diverse methoden van bevochtiging en CO2 concentraties worden op praktijkniveau vergeleken.

Resultaten
Bij vier freesiatelers is het kasklimaat en de productie gevolgd om aan te geven wat het effect van verneveling is. 2007 had echter een koele zomer wat het effect van verneveling nauwelijks aantoonbaar maakte. Tijdens de enkele warme dagen bleef het gewas in de vernevelde kassen wel frisser, zodat wordt verwacht dat verneveling een meetbaar positieve invloed op de productie zal hebben tijdens extreme zomers.

Doordat het gewas met verneveling minder snel droogtestress krijgt, blijven de huidmondjes langer open staan. Het gewas blijft langer doorgaan met het opnemen van CO2. Bovendien zal er minder vaak hoeven te worden geschermd, waardoor meer fotosynthese kan worden gerealiseerd.

Related organisations

Related people

Researcher Ir. C.W. Labrie (MSc)
Project leader Ir. M.G.M. Raaphorst
Contact person P. van Boekel

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation