KNAW

Research

Biological control duponchelia

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biological control duponchelia
Period 01 / 2002 - 12 / 2004
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/272567
Research number OND1329462
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van nieuwe bodempredatoren op Duponchelia. Ook is gekeken naar en de invloed van gewas en substraat op deze bodempredatoren en op Duponchelia. De effecten van een aantal biologische en chemische middelen op Duponchelia zijn onder kasomstandigheden bepaald, waarbij eveneens is gekeken naar combinaties van behandelingen. Tenslotte is gekeken naar het effect van spuitfrequentie en toedieningstechniek op de effectiviteit van een verspuitbaar middel.

Resultaten
De roofmijt Hypoaspis miles had een goed effect op Duponchelia met tachtig procent bestrijding tijdens een kasproef in 2003. De strategie om preventief bodemroofmijten uit te zetten tegen Duponchelia lijkt succesvol te zijn bij potplanten. Bij een hoge plaagdruk van Duponchelia bleken roofmijten niet afdoende te werken. In een kasproef is gekeken naar het effect van toedieningstechniek en de spuitfrequentie bij inzet van Bt-preparaten. Deze proef liet zien dat het effect van een toedieningstechniek gewasafhankelijk is. De combinatie van bladvorm en bladstand is hierbij van cruciaal belang. Rupsen van Duponchelia werden in deze proef het meest waargenomen in het meest vochtige mengsel. Duponchelia heeft een enorm brede waardplantenreeks, maar blijkt voorkeur te hebben voor bepaalde gewassen. Bij een vergelijking van Kalanchoë en Begonia bleek Kalanchoë aantrekkelijker te zijn, hoewel Begonia schadegevoeliger was. Bij een vergelijking van Kalanchoë en Cyclamen bleek Cyclamen aantrekkelijker te zijn.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation